Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

V edycja konkursu satyrycznego – "Big Boat of Humour 2010"

organizator:

Stowarzyszenie Twórców "Contur" Łódzki Dom Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2010

V edycja konkursu satyrycznego – "Big Boat of Humour 2010"

W języku polskim słowo „łódź” oznacza pojazd żaglowy, wiosłowy lub motorowy, służący do pokonywania przestrzeni wodnych. Niemal na całym świecie ma symboliczne konotacje:

 • jest alegorią ludzkiego losu w jednostkowym i zbiorowym wymiarze
 • kojarzy się z odwagą, gdy wyobrażamy sobie żeglarzy wyruszających na wzburzone oceany
 • jest znakiem ludzkiej tęsknoty do przygody i odmiany życia
 • jest także nazwą drugiego co do wielkości miasta w Polsce, miasta śródlądowego bez dostępu do żeglownych akwenów czy rzek

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestniczyć może w nim każdy, kto w regulaminowym terminie nadeśle na adres organizatorów prace wraz z kartą zgłoszenia. Konkurs jest imprezą międzynarodową. Temat piątej edycji konkursu „The Big Boat Of Humour” brzmi: „MIASTO – BECZKA PROCHU”.

Celem konkursu jest:

 • propagowanie miasta, zmiana tradycyjnego postrzegania Łodzi, przełamanie stereotypowego obrazu miasta
 • stworzenie galerii prac plastycznych, możliwych do wykorzystania w akcjach promocyjnych miasta przez użycie w drukach i organizowanych wystawach

W konkursie biorą udział prace oryginalne, wykonane w dowolnej technice rysunkowej, graficznej (w tym także komputerowej) i malarskiej, wielkości nie przekraczającej formatu A3 (297×420 mm). Za oryginał prac graficznych jury uznaje odbitki nakładu autorskiego, opisane i sygnowane przez autora. Jury nie będzie klasyfikować foto- i kserokopii prac, skanowanych prac do wydruków komputerowych i innego rodzaju powieleń w technikach druku wielkonakładowego, np. offsetu, będących reprodukcjami prac. Także prace wcześniej publikowane, zgłaszane do innych konkursów, oraz prace, do których prawa nie są w posiadaniu autorów, będą wykluczone z klasyfikacji.

Każdy uczestnik może nadesłać nie więcej niż 5 prac. Prace powinny być nie oprawione, opatrzone na odwrocie nazwiskiem i imieniem autora oraz ewentualnie tytułem. Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia, co jest jednoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu, oraz zgodą na publikowanie danych osobowych autora w niej zawartych, oraz płytę CD z zapisanymi elektronicznie pracami konkursowymi (w formacie TIFF, rozdzielczości 300 dpi, przy podstawie 15 cm) co jest warunkiem umieszczenia ich w katalogu.

Prace należy przesyłać na adres:

Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18
90-113 Łódź

w terminie do 31 sierpnia 2010, z dopiskiem na kopercie „The Big Boat Of Humour 2010”.

Prace będzie oceniać Jury Konkursu złożone z profesjonalnych twórców, przedstawicieli Urzędu Miasta Łodzi i organizatorów konkursu. Jury przyzna nagrodę regulaminową Grand Prix konkursu w wysokości 10.000 złotych, ufundowaną przez Prezydenta Miasta Łodzi.

Jury zakwalifikuje prace na wystawę pokonkursową i przyzna Grand Prix konkursu we wrześniu 2010 roku. Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej i ogłoszenie wyników nastąpi w październiku 2010 roku.

Informacje pochodzą ze strony www.bigboatofhumour.com

Kontakt

Stowarzyszenie Twórców "Contur" Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18
90-113 Łódź
tel.: (42) 633 99 02
festiwal@ldk.lodz.pl
www.bigboatofhumour.com