Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci43
 • absolwenci41
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni35
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie22
 • muzyczne1
 • artystyczne23
 • naukowe20
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie42
 • międzynarodowe12
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa6
 • firma9
 • instytucja rządowa9
 • samorząd21
 • inny1
Wróć do listy

V edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską

organizator:

Narodowy Bank Polski

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2012

V edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych. Celem Konkursu jest stymulowanie zainteresowania studentów uczelni polskich tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych. Do udziału w Konkursie zachęcamy autorów prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego datę ogłoszenia Konkursu, tj. w terminie między 01.01.2011 r. a 31.12.2011 r.

Zgłoszenia prac do Konkursu mogą dokonywać autorzy, a także instytucje i promotorzy za zgodą autora.

Oceny prac dokona Kapituła Konkursu w składzie:

 • Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak – Przewodniczący Kapituły,
 • Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar – Członek Kapituły,
 • Prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska – Członkini Kapituły,
 • Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga – Członek Kapituły,
 • Prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak – Członek Kapituły,
 • Prof. dr hab. Jerzy Nowakowski – Członek Kapituły,
 • Prof. dr hab. Stanisław Owsiak – Członek Kapituły,
 • Prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka – Członkini Kapituły.

Autorom najlepszych prac Kapituła przyznaje:

 • pierwszą nagrodę, w formie Nagrody Prezesa NBP, w wysokości 10.000 zł,
 • drugą nagrodę w wysokości 7.000 zł,
 • trzecią nagrodę w wysokości 5.000 zł,
 • oraz dwa wyróżnienia w wysokości po 3.000 zł.

Prace można nadsyłać do 30 września 2012 r. na adres:

Narodowy Bank Polski
Departament Edukacji i Wydawnictw
ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa

z dopiskiem Konkurs na pracę magisterską

O przyjęciu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego.

Wskazówki techniczne:

Pracę wystarczy wydrukować dwustronnie (w kolorze ew. te strony, na których znajdują się wykresy itp.) i zszyć. Nie ma potrzeby oprawiania ani bindowania pracy.

Dla ułatwienia zakodowania pracy na CD prosimy nagrać plik w formacie .doc lub .rtf. Jeśli to możliwe, praca powinna być zapisana w jednym pliku. Jeśli natomiast pliki podzielone są na poszczególne rozdziały pracy, to prosimy je zapisać w jednym katalogu.

Opisy plików i katalogów powinny zawierać: imię/ inicjał i nazwisko oraz dopisek praca mgr. Płyta CD powinna być podpisana w następującym sposób: imię, nazwisko, praca magisterska i ew. tytuł.

Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród planowane są na grudzień 2012 r.

Kontakt:

Koordynator: Marcela Wasilewska
e-mail: marcela.wasilewska@nbp.pl
tel. 22 653 13 99

Regulamin Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie www.nbp.pl/magisterska.

Informacje pochodzą ze strony www.psrp.org.pl

Kontakt

Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
tel. 22 653 10 00
listy@nbp.pl
www.nbp.pl