Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci62
 • absolwenci64
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne4
 • literackie16
 • artystyczne20
 • naukowe38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie65
 • międzynarodowe6
 • łódzkie3
 • lubelskie2
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa4
 • firma8
 • instytucja rządowa10
 • samorząd29
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

V edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce gender

organizator:

Instytut Badań Literackich PAN

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.09.2012

V edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce gender

Instytut Badań Literackich PAN, Fundacja Gender Center, Podyplomowe Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki przy IBL PAN, Podyplomowe Gender Mainstreaming ogłaszają V edycję Konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce gender.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie z zakresu nauk humanistycznych i społeczno-ekonomicznych, mieszczące się w obszarze szeroko pojętych studiów kobiecych, gender i queer studies. W konkursie wziąć mogą udział prace obronione w roku akademickim 2011/12. Laureat/ka głównej nagrody konkursu otrzyma dyplom oraz prawo do bezpłatnych studiów na Podyplomowych Gender Studies przy IBL PAN; oprócz nagrody głównej jury będzie mogło przyznać także wyróżnienia.

Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane równolegle w dwóch dziedzinach: nauk humanistycznych (literatura, sztuka, historia, filozofia itp.) oraz społecznoekonomicznych (socjologia, prawo, ekonomia itp.). Nagrodę i wyróżnienia przyznawać będzie jury w składzie: prof. dr hab. Maria Janion – przewodnicząca, prof. dr hab. Monika Płatek, doc. dr hab. Mikołaj Sokołowski, dr Maciej Gdula, dr Dorota Krawczyńska, dr Lena Magnone, dr Agnieszka Mrozik, dr Katarzyna Nadana, dr Monika Rudaś-Grodzka, dr Katarzyna Sierakowska, mecenas Sylwia Spurek, dr Katarzyna Szumlewicz. Prace na konkurs wraz z krótką opinią rekomendującą, napisaną przez promotora lub – w wyjątkowych sytuacjach1 – inną osobę co najmniej ze stopniem dr hab. zgłasza promotor (w wyjątkowych sytuacjach – patrz wyżej) w porozumieniu z autorem.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 • jeden wydrukowany egzemplarz pracy;
 • pracę w wersji elektronicznej (CD itp. – obwoluta płyty powinna być podpisana);
 • opinię rekomendującą pracę na konkurs
 • dane kontaktowe autora pracy (adres, telefon, e-mail);
 • poświadczenie dziekanatu o obronie pracy wraz z datą obrony;
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z uczestnictwem w konkursie.

Prace należy przesłać w terminie do 10 września 2012 r. na adres: Monika Rudaś-Grodzka, Instytut Badań Literackich PAN, Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa. Prace obronione w okresie od 1 do 30 września 2012 można przesłać do 5 października 2012 roku. Prace obronione przed 1 września, a nadesłane po 10 września nie będą dopuszczone do konkursu. Za datę złożenia pracy w przypadku przesyłki pocztowej będzie uznana data na stemplu pocztowym.

Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi: wersja elektroniczna będzie przechowywana w archiwum konkursu, a drukowana zniszczona po upłynięciu 1 roku od złożenia pracy na konkurs (w tym czasie jej autor może ją odebrać osobiście, po skontaktowaniu się z sekretarzem konkursu). Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż w dniu 26 października 2012 r. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje odwołanie od niej. Pytania w sprawie konkursu należy kierować na adres osoby pełniącej funkcję sekretarza konkursu, dr Katarzyny Nadanej-Sokołowskiej: katarzyna.nadana-sokolowska@ibl.waw.pl, lub na adres: genderstudies@ibl.waw.pl.

Informacje pochodzą ze strony genderstudies.pl

Kontakt

Instytut Badań Literackich PAN
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
tel. 22 657 27 06
info@gendercenter.eu
genderstudies.pl