Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci40
 • absolwenci40
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie13
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie41
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd21
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

V edycja Konkursu im. Prof. Jerzego Jakubowskiego na najlepszą pracę magisterską

organizator:

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2011

V edycja Konkursu im. Prof. Jerzego Jakubowskiego na najlepszą pracę magisterską

Organizatorem V edycji Konkursu im. Prof. Jerzego Jakubowskiego na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problemów sądownictwa polubownego i mediacji jest Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób studiujących na uczelniach krajowych, którzy złożyli egzamin magisterski w latach 2009-2010. Prace magisterskie mogą zgłaszać ich autorzy lub promotorzy.

Zgłoszenie pracy na konkurs powinno zostać dokonane poprzez przesłanie egzemplarza pracy w formie drukowanej i elektronicznej do sekretariatu konkursu na adres:

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej
ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs”.

Do zgłoszonej pracy powinna zostać załączona opinia recenzentów oraz zaświadczenie  właściwej uczelni, że zgłoszona praca została obroniona w danym roku. Termin zgłaszania prac upływa 31 stycznia 2011 roku. Do zgłaszanej pracy należy załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystywanie fragmentów pracy do celów promocji konkursu oraz laureatów.

Prace laureatów Konkursu zostaną wydrukowane w V edycji książki wydawanej przez Sąd Arbitrażowy przy KIG.

Informacje pochodzą ze strony www.sakig.pl

Kontakt

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej
ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa


www.sakig.pl