Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci55
 • absolwenci49
 • doktoranci9
 • naukowcy7
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie17
 • sportowe1
 • artystyczne26
 • naukowe30
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie59
 • międzynarodowe6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa4
 • firma15
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
 • inny7
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

V edycja Konkurs na Najlepsze Opakowanie Roku 2010 – Debiuty

organizator:

European Media Group Sp. z o. o.

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 14.02.2011

V edycja Konkurs na Najlepsze Opakowanie Roku 2010 – Debiuty

Celem piątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Art Of Packaging 2010 – Debiuty jest promowanie i nagradzanie pomysłów młodych artystów w segmencie projektowania opakowań. Odkrycie i pokazanie branży opakowaniowej nowych talentów oraz wyjątkowych w formie i wartości użytkowej opakowań.

Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszego opakowania, które nie funkcjonuje jeszcze na rynku oraz zaprezentowanie potencjalnych możliwości wykorzystania go w praktyce. Nagrodzony zostanie najbardziej innowacyjny pomysł (projekt) opakowania, przedstawiony w formie wizualizacji i/lub zdjęć oraz prototypu jako wzoru doświadczalnego, będącego odwzorowaniem zaprojektowanego wyrobu zgodnie z przesłaną dokumentacją. Opakowania można zgłaszać w poszczególnych kategoriach:

 • Opakowanie Premium (dla dóbr luksusowych)
 • Opakowanie w Ruchu (dla transportu)
 • Opakowanie Smaku i Pragnienia (dla żywności, napojów)
 • Opakowanie Zdrowia i Urody (kosmetyki, leki i farmaceutyki)
 • Opakowanie na Miarę (konfekcyjne: odzież, obuwie)
 • Opakowanie Brzdąc (na zabawki i produkty dla dzieci)
 • Opakowanie Dom i Ogród
 • Opakowanie Free Style (dowolne)
 • Opakowanie Szklane

Przyjmowane będą prace wykonane wszystkimi technikami: ze szkla, metalu, papieru/tektury, tworzyw sztucznych, ceramiki i materiałów kompozytowych, etc.

Prestiżową statuetkę – Perła wśród Opakowań i miano zwycięzcy edycji Debiuty oraz nagrodę główną otrzyma autor/twórca najlepszego Opakowania Roku, które zostanie wyłonione spośród zwycięskich opakowań poszczególnych ww. kategorii.

Kryteria oceny:

 • pomysł – idea – emocje
 • desing – innowacyjność
 • ergonomia – funkcjonalność
 • ekologia – recykling
 • marketing – promocja – komunikacja
 • wykonanie

Prace konkursowe powinny odznaczać się przede wszystkim innowacyjnością, funkcjonalnością, interesującym desingiem i estetycznym wykonaniem. Ważny jest pomysł, idea oraz towarzyszące temu emocje; zamysł ekonomiczny i ekologiczny.

Konkurs ma charakter otwarty. Może wziąć w nim udział każda osoba, która w chwili przystąpienia do Konkursu jest pełnoletnia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i która samodzielnie zaprojektowała opakowanie oraz posiada prawa autorskie do niego. Uczestnik edycji Debiuty nie może być na stałe zawodowo związany umową o pracę lub inną umową cywilno-prawną z firmą komercyjną związaną z branżą opakowaniową.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 projekty. Jeden projekt może być zgłoszony tylko do jednej kategorii. Do Konkursu można zgłosić projekt, który jest pracą zbiorową. Zgłoszenie do konkursu jest bezpłatne. Uczestnik pokrywa jedynie koszty wynikające z przygotowania i przesłania prac. Opakowanie może zgłosić jedynie jego twórca i jednocześnie właściciel (autor).

Podstawą przyjęcia zgłoszenia udziału w Konkursie jest:

 • przesłanie płyty CD/DVD zawierającej: wypełnioną ankietę zgłoszeniową w postaci cyfrowej (w formacie MS Word) oraz minimum 3 zdjęcia studyjne i/lub wizualizacje pomysłu na rozwiązanie opakowaniowe: w postaci cyfrowej, zapisane jako CMYK, w formacie TIFF lub JPG lub PDF, w rozdzielczości 300 dpi
 • przesłanie prototypu/modelu opakowania jako symulacyjne odwzorowanie określonego przedmiotu wykonane z dowolnego materiału
 • dołączenie wydrukowanej ankiety zgłoszeniowej z własnoręcznym podpisem

Na jednej płycie CD/DVD można zapisać tylko jeden projekt. Jeżeli autor wykona więcej niż jedna pracę, każda z nich musi być umieszczona na osobnej płycie CD/DVD (z załączoną osobną ankietą). Każdy plik z pracą winien być zapisany nazwą zgłaszanego opakowania, która została umieszczona w ankiecie. Na każdej płycie CD/DVD należy zapisać tę samą nazwę, którą nazwany został zapisany na niej dokument. W wypadku pracy zbiorowej współautorzy pierwszą stronę ankiety zawierającą dane osobowe wypełniają osobno.

Zgłoszenie do Konkursu wraz z dokumentacją musi dotrzeć do siedziby Organizatora Konkursu pod adresem:

European Media Group Sp. z o. o.
ul. Aleksandra Fredry 1/18
61-701 Poznań

do dnia 14 lutego 2011.

Nagrodą w konkursie Art Of Packaging 2010 Debiuty jest:

 • prestiżowa statuetka Art Of Packaging 2010 – Debiuty – Perła wśród opakowań
 • dyplom i znak towarowy Art Of Packaging 2010 – Debiuty – „zwycięzca”
 • prawo do używania znaku Konkursu w swoim portfolio
 • nagroda pieniężna
 • staż o wartości 2000 zł brutto w agencji brandingowej SaltPepper Brand Design w Warszawie
 • roczna prenumerata miesięcznika Packaging Polska
 • ewentualne dodatkowe nagrody ufundowane przez sponsorów

Statuetka oraz dyplomy zostaną wręczone podczas finałowej Gali Art Of Packaging 2010, która planowana jest w połowie marca 2011 roku w Poznaniu.

Informacje pochodzą ze strony www.artofpackaging.pl

Kontakt

European Media Group Sp. z o. o.
ul. Aleksandra Fredry 1/18
61-701 Poznań


www.artofpackaging.pl