Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie21
 • studenci70
 • absolwenci69
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni35
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie13
 • muzyczne2
 • artystyczne26
 • naukowe39
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie67
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd30
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Uśpione marzenia – konkurs multimedialny

organizator:

Ośrodek Kultury Wzgórze Zamkowe

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.11.2012

Uśpione marzenia – konkurs multimedialny

REGULAMIN KONKURSU MULTIMEDIALNEGO REJESTRY 2012 – 2.EDYCJA JESIENNA przebiegającego pod hasłem „UŚPIONE MARZENIA”

 1. Organizatorem konkursu multimedialnego REJESTRY 2012 – 2. EDYCJA JESIENNA jest Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe”, ul. M. Pruzi 7 i 9, Lubin 59 – 300.
 2. Konkurs multimedialny REJESTRY 2012 – 2. EDYCJA JESIENNA ma formę otwartego konkursu, w którym udział jest bezpłatny i nie jest on grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 4 z roku 2004 poz. 27 z późniejszymi zmianami).
 3. Celem Konkursu jest promowanie sztuki oraz kształtowanie postawy twórczej wśród społeczeństwa. Organizatorzy pozostawiają uczestnikom swobodę rozumienia hasła Konkursu i jego interpretacji.
 4. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych spośród nadesłanych animacji poklatkowych, realizujących temat Konkursu.
 5. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie i studenci oraz osoby dorosłe.
 6. Konkurs odbywać się będzie w sześciu kategoriach:
 • uczniowie szkół podstawowych
 • uczniowie szkół gimnazjalnych
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
 • studenci uczelni wyższych
 • dorośli
 • grupa.
 1. Z możliwości uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie Jury oraz pracownicy Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody przez autorów i opiekunów na nieodpłatne wykorzystanie wyróżnionych prac w celach edukacyjnych przez publiczne odtwarzanie oraz rozpowszechnianie na nośnikach elektronicznych.
 3. Prace konkursowe będą oceniane przez Jury według następujących kryteriów: wartość artystyczna, zgodność z tematem Konkursu, jakość techniczna, spełnienie wymogów formalnych. Jury oceniające będzie brało pod uwagę również koncepcję metodyczną dostosowaną do poziomu edukacyjnego.
 4. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 1 animację, wykonaną w technice poklatkowej. Animację należy nagrać na płytę CD-R w następujących formatach: avi, wmv, mov, mpg. Prace złożone na konkurs w innych formatach nie będą brane pod uwagę przy ocenie Jury.
 5. Organizator prosi o wykorzystywanie darmowej muzyki do podkładu audio w animacji poklatkowej.
 6. Organizator zastrzega prawo do eliminacji pracy, która posiada podkład muzyczny objęty prawami autorskimi.
 7. Na płycie CD-R jak i w samej treści pracy nie może znajdować się imię, nazwisko czy pseudomin autora. Konieczne jest natomiast opisanie płyty i formularza zgłoszenia jednakowym kodem/godłem wybranym przez autora konkursowej pracy (dowolnie wybrane przez uczestnika słowo, hasło lub kod cyfrowy), a także nazwanie tym samym kodem pliku dostarczonego na konkurs. Należy także opatrzyć pracę tytułem (na płycie).
 8. Do pracy na płycie CD-R należy dołączyć w osobnej zaklejonej kopercie wypełniony i podpisany przez uczestnika konkursu Formularz zgłoszeniowy, który jest do pobrania na stronie www.wzgorzezamkowe.pl w zakładce „Konkursy” lub w siedzibie Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe”. Formularz osób niepełnoletnich musi być podpisany przez opiekuna prawnego autora pracy konkursowej. Koperta z Formularzem także nie może być podpisana imieniem czy nazwiskiem autora, a jedynie opatrzona kodem/godłem autora konkursowej animacji.
 9. Płytę CD-R i formularz zgłoszeniowy, opatrzone nazwą konkursu REJESTRY 2012 – 2. EDYCJA JESIENNA należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Organizatora: ul. M. Pruzi 7 i 9, 59 – 300 Lubin.
 10. Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach Konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu.
 11. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
 12. Dyrektor Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe” powołuje Jury Konkursowe do oceny prac konkursowych i wyłonienia zwycięskich prac w poszczególnych kategoriach. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursy odbędzie się 30 listopada 2012 r. w Pracowni Działań Twórczych ARTPUNKT w Lubinie.
 13. Autorzy najlepszych animacji poklatkowych otrzymują nagrody.
 14. W przypadku nie odebrania nagród podczas uroczystości zakończenia Konkursu, laureaci mogą prosić o przesłanie ich pocztą na wskazany adres.
 15. Wyniki Konkursu podane zostaną do publicznej wiadomości podczas uroczystości wręczenia nagród, a następnie udostępnione na stronie interetowej Organizatora.

TERMIN I ADRES NADSYŁANIA PRAC:
Prace konkursowe należy dostarczać osobiście lub przesłać pocztą w terminie od 1 września do 16 listopada 2012r.

Adres:
Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe”
ul. M. Pruzi 7 i 9, 59 – 300 Lubin

Informacje dostępne na stronie www.wzgorzezamkowe.pl lub pod nr tel.76 749 69 69.

Informacje pochodzą ze strony www.wzgorzezamkowe.pl

Kontakt

Ośrodek Kultury Wzgórze Zamkowe
ul. M. Pruzi 7 i 9
59 - 300 Lubin
tel. 76 749 69 69

www.wzgorzezamkowe.pl