Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Uniwersytet Zielonogórski – konkurs na mural 2021

organizator:

Uniwersytet Zielonogórski

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, doktoranci
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 31.01.2021
wartość nagrody: 1500 zł

Uniwersytet Zielonogórski – konkurs na mural 2021

Uniwersytet Zielonogórski ogłasza konkurs na mural z okazji 20-tych urodzin uczelni. Mogą wziąć w nim udział studenci wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia, studenci studiów doktoranckich oraz doktoranci kształcący się w szkołach doktorskich. Konkurs rozpoczyna się 2 stycznia 2021 r. Prace można składać do 31 stycznia 2021 r.

Do konkursu „MURAL – 20 lat Uniwersytetu Zielonogórskiego” na najlepsze projekty graficzne związane z 20-leciem Uniwersytetu Zielonogórskiego, mogą przystąpić studenci i doktoranci Uniwersytetu Zielonogórskiego. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 2 projekty. Każdy projekt może mieć wyłącznie jednego autora.

Konkurs skierowany jest do studentów wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia, uczestników studiów doktoranckich i doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich.

Projekty powinny nawiązywać do obchodzonego w 2021 roku 20-lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Projekt powinien nadawać się do reprodukcji na powierzchni w kształcie kwadratu. Do konkursu przyjmowane będą projekty wyłącznie w formie cyfrowej o rozszerzeniu jpg, tiff lub pdf; rozdzielczość minimalna 200 DPI. W nazwie pliku należy podać imię i nazwisko oraz kierunek i rok studiów (np. Jan_Kowalski_Budownictwo_II.jpg).

Projekty mogą zostać wykonane dowolną techniką graficzną, w szczególności: grafika warsztatowa, grafika cyfrowa, techniki mieszane, techniki eksperymentalne.

Zgłoszenie do udziału w konkursie należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą albo przesyłką kurierską do Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra (w przypadku osobistego złożenia zgłoszenia, należy je pozostawić na portierni), w godzinach pracy Uczelni, tj. 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku, a projekt należy przesłać drogą elektroniczną na adres: bp@uz.zgora.pl – w terminie do 31.01.2021 r. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub kurierem decyduje data wpływu.

Przesyłka zawierająca zgłoszenie ma być zamknięta, a na kopercie powinien być dopisek „Konkurs MURAL”.

Organizator przewiduje nagrody finansowe o wartości:
I miejsce – 1500 zł;
II miejsce – 1000 zł;
III miejsce – 500 zł.

Projekty, które zostaną sklasyfikowane na I, II i III miejscu, będą zrealizowane w formie muralu na wybranych obiektach należących do Uniwersytetu Zielonogórskiego. Decyzja o wyborze czasu i miejsca dla zrealizowania projektu w formie muralu należy wyłącznie do Organizatora.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: infoserwis.uz.zgora.pl

A inne ciekawe oferty konkursowe znajdziecie na stronie wyszukiwarki konkursów!

Kontakt

Uniwersytet Zielonogórski
ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
tel. 68 328 20 00
rektorat@uz.zgora.pl
www.uz.zgora.pl