Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie7
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Twoja bajka na katar – nosek zdrowieje z kataru – konkurs literacki

organizator:

Heel Polska Sp. z o.o.

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 05.04.2010

Twoja bajka na katar – nosek zdrowieje z kataru – konkurs literacki

Konkurs „Twoja bajka na katar – nosek zdrowieje z kataru”

Konkurs odbywa się w jednej kategorii na najwyżej ocenioną przez użytkowników Portalu bajkę tematyczną. Tematyka bajek ma dotyczyć:
a). zdrowienia z dolegliwości kataru i
b). ustępowania objawów kataru.

Regulamin konkursu:

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w konkursie jest stworzenie i utrwalenie bajki zgodnej z tematem konkursu, zwanej dalej Pracą Konkursową lub Pracą oraz jej wprowadzenie na odpowiedniej podstronie konkursowej Portalu w w okienku do edycji tekstu. Dopuszczalne jest wklejenie tekstu z pliku lub z notatnika.
2. Organizator nie stawia ograniczeń co do objętości Pracy Konkursowej.
3. Jeden uczestnik może zgłosić jedną Pracę.
4. Organizator oświadcza, że zamierza wykorzystać Prace we własnych celach marketingowych. W tym celu nabędzie on za wynagrodzeniem od uczestników Konkursu licencje do wybranych przez siebie Prac w sposób i na warunkach określonych w Regulaminie i licencji.
5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
a). posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 1
b). jest pełnoletnia;
c). posiada konto poczty elektronicznej;
d). zarejestruje się na Portalu i zaakceptuje warunki Regulaminu;
e). prześle Pracę Konkursową i udzieli Organizatorowi licencji do Pracy z zastrzeżeniem §2.4 Regulaminu;
f). nie jest pracownikiem Organizatora ani Operatora ani nie jest członkiem rodzin pracownika Organizatora ani Operatora;
g). zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
h). spełnia inne warunki przewidziane w Regulaminie.

Informacje pochodzą ze strony www.leczsiezdrowo.pl

Kontakt

Heel Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 21
02-822 Warszawa