Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Twoja bajka na katar – nosek zdrowieje z kataru – konkurs literacki

organizator:

Heel Polska Sp. z o.o.

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 05.04.2010

Twoja bajka na katar – nosek zdrowieje z kataru – konkurs literacki

Konkurs „Twoja bajka na katar – nosek zdrowieje z kataru”

Konkurs odbywa się w jednej kategorii na najwyżej ocenioną przez użytkowników Portalu bajkę tematyczną. Tematyka bajek ma dotyczyć:
a). zdrowienia z dolegliwości kataru i
b). ustępowania objawów kataru.

Regulamin konkursu:

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w konkursie jest stworzenie i utrwalenie bajki zgodnej z tematem konkursu, zwanej dalej Pracą Konkursową lub Pracą oraz jej wprowadzenie na odpowiedniej podstronie konkursowej Portalu w w okienku do edycji tekstu. Dopuszczalne jest wklejenie tekstu z pliku lub z notatnika.
2. Organizator nie stawia ograniczeń co do objętości Pracy Konkursowej.
3. Jeden uczestnik może zgłosić jedną Pracę.
4. Organizator oświadcza, że zamierza wykorzystać Prace we własnych celach marketingowych. W tym celu nabędzie on za wynagrodzeniem od uczestników Konkursu licencje do wybranych przez siebie Prac w sposób i na warunkach określonych w Regulaminie i licencji.
5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
a). posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 1
b). jest pełnoletnia;
c). posiada konto poczty elektronicznej;
d). zarejestruje się na Portalu i zaakceptuje warunki Regulaminu;
e). prześle Pracę Konkursową i udzieli Organizatorowi licencji do Pracy z zastrzeżeniem §2.4 Regulaminu;
f). nie jest pracownikiem Organizatora ani Operatora ani nie jest członkiem rodzin pracownika Organizatora ani Operatora;
g). zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
h). spełnia inne warunki przewidziane w Regulaminie.

Informacje pochodzą ze strony www.leczsiezdrowo.pl

Kontakt

Heel Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 21
02-822 Warszawa