Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe23
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie39
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Twarze wykluczenia

organizator:

Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostrołęce

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 14.02.2010

Twarze wykluczenia

O konkursie:

– Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie.
– Fotografie mogą być kolorowe, czarno-białe i w sepii, wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie 20×30 cm lub większym oraz bezwarunkowo w postaci elektronicznej na płycie CD, zapisane lub zeskanowane w jak największej rozdzielczości. Fotografie mogą dotyczyć ludzi, budynków i innych przejawów wykluczenia społecznego.
– Zdjęcia tylko w formie cyfrowej lub tylko w formie papierowej nie wezmą udziału w konkursie.
Termin zgłaszania zdjęć mija 14.02.2010 r. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia pracy konkursowej do siedziby Organizatora.
– Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać na odwrocie: tytuł konkursu, tytuł zdjęcia, imię, nazwisko, adres, telefon lub e-mail autora zdjęć.
– Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulamin. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania.
– Każda fotografia powinna zwierać formułę: Udzielam Zarządowi Rejonowemu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostrołęce nieograniczonej w czasie nieodpłatnej licencji na zasadach określonych w odrębnym oświadczeniu złożonym przez mnie.
– Fotografie należy składać bezpośrednio w Zarządzie Rejonowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostrołęce, ul. Przemysłowa 1 lub przesyłać na adres: Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, ul. Przemysłowa 1, 07-410 Ostrołęka
Z dopiskiem: Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Twarze Wykluczenia”.
– Wraz z przekazaniem fotografii należy przekazać podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
– Oceny fotografii oraz przyznania nagród dokona Jury Konkursu powołane przez Organizatora.

Harmonogram konkursu
1. Nadsyłanie prac do 14.02.2010 r.
2. Ocena jury do 15.03.2010 r.
3. Zawiadomienie o werdykcie jury do 30.03.2010 r.
4. Wystawa pokonkursowa prac i uroczyste podsumowanie konkursu w kwietniu 2010 roku.

Informacje pochodzą ze strony www.ock-ostroleka.pl

Kontakt

Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostrołęce
ul. Przemysłowa 1
07-410 Ostrołęka