Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci32
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie8
 • artystyczne19
 • naukowe21
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie38
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny6
Wróć do listy

"Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa" – konkurs na najlepszy scenariusz filmu fabular

organizator:

Telewizja Polska S.A. Oddział w Krakowie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2010

"Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa" – konkurs na najlepszy scenariusz filmu fabular

Województwo Małopolskie, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz Telewizja Polska S.A. Oddział w Krakowie ogłaszają otwarty konkurs na najlepsze scenariusze filmowe w kategorii film fabularny pn. „Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa”.

Celem konkursu jest promocja twórców poprzez wyłonienie najciekawszych scenariuszy filmu fabularnego związanych z Województwem Małopolskim i miastem Krakowem tematyką lub miejscem akcji. Realizacja konkursu ma przyczynić się do uaktywnienia środowisk twórczych, docenienia i nagrodzenia oryginalnego sposobu widzenia filmowego Krakowa i Małopolski – ludzi, historii i teraźniejszości, miejsc i opowieści, stworzenie w efekcie pełnometrażowego filmu fabularnego, który promować będzie nasz region i twórców współczesnego kina.

Nagrody w konkursie przyznawane są w drodze konkursu twórcom najlepszych oryginalnych scenariuszy filmu fabularnego.

Scenariusze zgłaszane do Konkursu powinny zostać przesłane pocztą na adres:

Telewizja Polska S.A. Oddział w Krakowie
ul. Krzemionki 30
30-955 Kraków

w terminie do dnia 30 września br. (decyduje data stempla pocztowego). Scenariusze dostarczone po upływie wyznaczonego terminu nie wezmą udziału w Konkursie.

Scenariusze należy przesłać w wersji drukowanej (w 3 egzemplarzach na białym papierze w formacie A4) oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD w formacie doc., rtf., lub pdf).

Autorzy najlepszych scenariuszy, zgodnie z decyzją Jury, otrzymają nagrody pieniężne.

 • pierwsze miejsce 60 tys. zł
 • drugie miejsce oraz 30 tys. zł
 • trzecie miejsce 15 tys. zł

Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali.

Informacje pochodzą ze strony www.tvp.pl

Kontakt

Telewizja Polska S.A. Oddział w Krakowie
ul. Krzemionki 30
30-955 Kraków
tel.: (12) 423 66 00
sekretariat@kra.tvp.pl
www.tvp.pl