Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci75
 • absolwenci75
 • doktoranci14
 • naukowcy10
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne21
 • naukowe50
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa16
 • samorząd25
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Trwa nabór do II edycji Letniej Szkoły Młodych Talentów w ramach projektu DiAMEnT

organizator:

Biuro Projektu DiAMEnT w Wyższej Szkole Biznesu - NLU

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 18.05.2012

Trwa nabór do II edycji Letniej Szkoły Młodych Talentów w ramach projektu DiAMEnT

Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu do 18 maja br. prowadzi rekrutację uczestników do Letniej Szkoły Młodych Talentów w ramach systemowego projektu innowacyjnego z komponentem ponadnarodowym DiAMEnT – dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty, którego celem jest stworzenie systemu pracy z uczniami zdolnymi w województwie małopolskim.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępnie  do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Letnia Szkoła Młodych Talentów (LSMT) realizowana będzie w formie bezpłatnego letniego obozu naukowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego (1-2 klasa liceum  lub 1-3 klasa technikum) – laureatów, finalistów i uczestników olimpiad przedmiotowych z zakresu: matematyki, przedsiębiorczości, technologii informacyjno-komunikacyjnych i języka angielskiego. W przypadku wolnych miejsc o udział w LSMT mogą aplikować uczniowie uzdolnieni  w wymienionych przedmiotach, rekomendowani przez szkołę. Ponadto do udziału w LSMT mogą kandydować uczniowie 3 klas gimnazjów – laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych z zakresu: matematyki, technologii informacyjno-komunikacyjnych i języka angielskiego.

Zajęcia w ramach LSMT odbywać się będą na terenie Nowego Sącza w terminach:

 • 30 czerwca – 7 lipca 2012 dla grup: matematycznej oraz języka angielskiego
 • 7 lipca – 14 lipca 2012 dla grup: informatycznej oraz  przedsiębiorczości

W tygodniowym programie LSMT przewidziano 40 godzin zajęć prowadzonych przez ekspertów krajowych i amerykańskich, w tym 20 godzin warsztatów wybranego przedmiotu oraz 20 godzin treningu twórczego myślenia.

W ramach LSMT uczestnicy będą mieli zagwarantowane zakwaterowanie, wyżywienie oraz całodobową opiekę wykwalifikowanych wychowawców i opiekę medyczną.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji oraz naboru do LSMT znajdują się na stronie internetowej: www.diament.edu.pl oraz udzielane są w Biurze Projektu DiAMEnT w WSB-NLU w Nowym Sączu: tel. 18 44 99 117, e-mail: rpiatkowska@wsb-nlu.edu.pl

Informacja nadesłana przez Organizatora.

Kontakt

Biuro Projektu DiAMEnT w Wyższej Szkole Biznesu - NLU
ul. Zielona 27
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 44 99 117
wsb@diament.edu.pl