Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci68
 • absolwenci70
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni42
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie18
 • muzyczne6
 • sportowe1
 • artystyczne29
 • naukowe35
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie74
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa5
 • firma12
 • instytucja rządowa6
 • samorząd35
 • inny5
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Top 500 Innovators

organizator:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.04.2015

Top 500 Innovators

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nabór do kolejnej edycji programu stażowo-szkoleniowego „Top 500 Innovators”. Do tej pory wzięło w nim udział 320 osób. W 2015 roku do grona absolwentów Top 500 dołączy 180 świetnie przeszkolonych specjalistów.
„Top 500 Innovators” to program adresowany do pracowników polskich jednostek naukowych i centrów transferu technologii. Jednym z warunków, które muszą spełnić kandydaci, jest prowadzenie badań w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej.
Laureaci konkursu przez dziewięć tygodni będą uczestniczyć w serii szkoleń i staży w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. Szkolenia te odbywać się będą od lipca do listopada na najlepszych światowych uczelniach.
Resort nauki współorganizuje i finansuje także inicjatywy wspierające aktywność uczestników programu w zakresie innowacji, transferu technologii i komercjalizacji wyników badań naukowych, m.in. spotkania programowe i zloty absolwentów programu. Absolwenci „Top 500 Innovators” są jedną z najaktywniejszych grup  w polskim środowisku naukowym. Współtworzą system innowacji i transferu technologii w Polsce, odnosząc liczne sukcesy krajowe i międzynarodowe. Dzięki podejmowanym działaniom zmieniają postawę środowiska naukowego wobec innowacyjności i wspierają administrację centralną w działaniach mających na celu wzrost konkurencyjności polskiej nauki.
Zgłoszenia w postaci wypełnionych formularzy będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną  od 10 do 30 kwietnia 2015 r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV, Działanie 4.2.
Nazwiska tegorocznych laureatów (maksymalnie 180) poznamy na początku czerwca br. Później w 5 grupach, w terminie lipiec–listopad 2015 r., będą uczestniczyć w serii szkoleń i staży w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników.
Zgodnie z regulaminem uczestnikami programu mogą zostać pracownicy naukowi lub badawczy polskich jednostek naukowych, którzy mają tytuł co najmniej magistra i prowadzą badania w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej; oraz pracownicy centrów transferu technologii, działających przy polskich jednostkach naukowych, zajmujący się komercjalizacją wyników badań w ramach wymienionych obszarów nauk.
Zgłaszający się do programu muszą wykazać się zaawansowaną znajomością języka angielskiego – na poziomie min. B2 – oraz rozwiniętymi umiejętnościami miękkimi, np. umiejętnością skutecznej komunikacji i współpracy w zespole.
Jak zaznaczono w komunikacie na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), resort nauki współorganizuje i finansuje także inicjatywy wspierające aktywność uczestników programu w zakresie innowacji, transferu technologii i komercjalizacji wyników badań naukowych, m.in. spotkania programowe i zloty absolwentów programu.
Informacje pochodzą ze strony: www.nauka.gov.pl