Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci32
 • absolwenci31
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • artystyczne15
 • naukowe20
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe5
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa2
 • firma12
 • instytucja rządowa6
 • samorząd13
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Tandem Polsko-Niemiecki – kurs dla studentów

organizator:

GFPS-Polska, Komisja Kwalifikacyjna

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.04.2012

Tandem Polsko-Niemiecki – kurs dla studentów

Tegoroczny TANDEM  Polsko- Niemiecki odbywa się w terminie 28 lipca – 26 sierpnia 2012.

Kurs przeznaczony jest dla studentów posiadających podstawową znajomość języka niemieckiego i pragnących ją pogłębić. O uczestnictwo w kursie nie mogą ubiegać się studenci germanistyki, lingwistyki stosowanej z językiem niemieckim, kolegiów języka niemieckiego itp.

Jeździliście kiedyś na tandemie? Nie? Ale na pewno wiecie, że tandem to dwuosobowy rower napędzany w takim samym stopniu przez dwóch zawodników. W odniesieniu do nauki języka obcego, nazwy tandem przyjęło się używać dla rodzaju kursu, w którym biorą udział native speakerzy z dwóch różnych krajów, ucząc się niejako od siebie nawzajem. Jest to bardzo ciekawa metoda prowadzenia zajęć, która stwarza uczestnikom niepowtarzalną szansę przełamania barier językowych i wspólnego odkrywania języka! Parafrazując popularne przysłowie, co dwie pary stóp to nie jedna: razem jest raźniej, szybciej i zabawniej! W końcu każdy jedzie na tym samym… tandemie:)

Co roku w sierpniu GFPS e.V. i GFPS-Polska organizują wakacyjny kurs językowy oparty na tej metodzie. Forma kursu jest wyjątkowa – jedną połowę uczestników stanowią Polacy uczący się niemieckiego, natomiast drugą – Niemcy uczący się polskiego. Pierwsze 2 tygodnie wszyscy uczestnicy spędzają w Polsce, drugie 2 tygodnie – w Niemczech. W tym roku kurs odbędzie w Rogalinku (województwo wielkopolskie)  i w Gohrau (Sachsen-Anhalt).

GFPS pokrywa następujące koszty:

– uczestnictwa w kursie,
– wyżywienia,
– zakwaterowania,
– pełnego programu kulturalnego,
– transferu z Niemiec do Polski.

Uczestnicy we własnym zakresie opłacają koszty:
– dojazdu do ośrodka w Niemczech,
– powrotu z ośrodka w Polsce,
– ew. indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego (zapewniamy ubezpieczenie grupowe),
– ponadto uczestnicy wnoszą dotację w wysokości 950 PLN (+100 PLN kaucji zwrotnej) na rzecz GFPS – Polska.

Co zrobić, żeby wziąć udział w tandemowym kursie językowym GFPS?

 • Wypełnić w dwóch egzemplarzach formularz zgłoszeniowy TANDEM 2012
 • Napisać list motywacyjny w języku polskim i niemieckim
 • Załączyć kopię (ksero) świadectwa nauki lub znajomości języka (np. świadectwo maturalne, certyfikat z kursu lub lektoratu)
 • Załączyć 2 koperty z naklejonym znaczkiem priorytetowym (jedna zaadresowana zwrotnie i jedna niezaadresowana)
 • Dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. nr 133 poz.883)
 • Wysłać wszystkie dokumenty (zebrane w teczce lub koszulce) do Krakowa na podany adres z dopiskiem „kurs tandemowy”
 • Wypełniony wniosek oraz list motywacyjny wysłać dodatkowo drogą emailową na adres tandem@gfps.pl.

GFPS-Polska
Komisja Kwalifikacyjna
Skrytka Pocztowa 34
00-950 Warszawa 1

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia.

Decyduje data stempla pocztowego.
Nadesłane materiały nie będą zwracane, dlatego prosimy o nieprzysyłanie oryginalnych dokumentów.

Informacje o wynikach kwalifikacji kandydaci otrzymują listownie w terminie 2 tygodni od daty ostatecznego terminu nadsyłania zgłoszeń. Lista zakwalifikowanych osób zostanie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia 15 maja. Osoby, które już złożyły wniosek, proszone są o cierpliwość, w oczekiwaniu na wyniki rekrutacji.

Kontakt: tandem@gfps.pl

Informacje pochodzą ze strony www.gfps.pl

Kontakt

GFPS-Polska, Komisja Kwalifikacyjna
Skrytka Pocztowa 34
00-950 Warszawa 1


www.gfps.pl