Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci71
 • absolwenci70
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni38
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne3
 • artystyczne26
 • naukowe37
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie69
 • międzynarodowe6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia26
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd31
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Tak patrzę na świat…" – konkurs fotograficzny

organizator:

Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej im. Anny z Działyńskich-Potockiej

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.04.2011

"Tak patrzę na świat…" – konkurs fotograficzny

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej. Celem konkursu jest umożliwienie fotografującym uczniom zaprezentowania swojego dorobku, upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki oraz twórczego spojrzenia na otaczający świat z perspektywy ucznia.

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Przewidziano dwie kategorie wiekowe:

 • uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej
 • uczniowie gimnazjum

Uczestnik konkursu powinien:

 • przesłać co najwyżej 3 zdjęcia, w formacie elektronicznym, w rozdzielczość co najmniej 1795 px na 1205 px w formacie JPG lub TIFF w przestrzeni kolorów RGB na adres e-mailowy spposada@poczta.onet.pl Cykl/fotoreportaż traktowany będzie jako 1 praca
 • wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w Internecie na stronie www.zzpposada.pl i przesłać go razem ze zdjęciami na podany powyżej adres e-mailowy

Dopuszczalna jest podstawowa korekta graficzna (kadrowanie, korekta ekspozycji, balansu bieli, itd). Nie dopuszcza się fotomontażu.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu. Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. nr 133. poz. 883.

Prace należy przesłać w dniach od 1 marca do 30 kwietnia 2011 roku na adres e-mail: spposada@poczta.onet.pl. prace przesyłane przed i po terminie nie będą oceniane. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu 3-osobowa Komisja Konkursowa. Prace konkursowe niespełniające warunków regulaminu nie będą klasyfikowane przez Komisję. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze i nagrodzi 3 najwyżej ocenione prace. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania specjalnych wyróżnień dla autorów prac nienagrodzonych. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród pisemnie, telefonicznie, bądź pocztą elektroniczną. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana w Internecie na stronie www.zspposada.pl oraz ewentualnie na stronach sponsorów.

Informacja o terminie i miejscu ogłoszenia wyników konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości.

Informacje pochodzą ze strony www.zspposada.pl

Kontakt

Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej im. Anny z Działyńskich-Potockiej
ul. 3 Maja 164
38-481 Rymanów Zdrój
tel.: (13) 435 64 14
spposada@poczta.onet.pl
www.zspposada.pl