Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci52
 • absolwenci52
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe40
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie57
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Tacy różni, a tacy podobni – cudzoziemcy w Polsce" – konkurs plastyczny

organizator:

IOM Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.11.2010

"Tacy różni, a tacy podobni – cudzoziemcy w Polsce" – konkurs plastyczny

Konkurs jest przedsięwzięciem edukacyjnym w formie konkursu tematycznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu całej Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs realizowany jest w trzech kategoriach wiekowych:

 • kategoria I – klasy I-III szkoły podstawowej
 • kategoria II – klasy IV-VI szkoły podstawowej
 • kategoria III – klasy I-III gimnazjum

Cele konkursu:

 • poznanie przez dzieci i młodzież problematyki dialogu pomiędzy przedstawicielami różnych kultur poprzez możliwość zaprezentowania przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych własnego spojrzenia na kwestie wielokulturowości i migracji we współczesnym społeczeństwie polskim
 • rozbudzenie ciekawości i otwartości wobec innych kultur
 • rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży

Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną na temat: „Tacy różni, a tacy podobni – cudzoziemcy w Polsce” techniką dowolną (np. rysunek, malarstwo, grafika, techniki mieszane). Praca może być wyklejanką, wydzieranką, wycinanką, może łączyć różne techniki kredki, farby, papier kolorowy.

Przedmiotem konkursu są wyłącznie prace indywidualne. Prace konkursowe mogą być wykonane w ramach zajęć szkolnych lub poza szkołą. Zgłoszenia pracy może dokonać nauczyciel, opiekun zajęć pozaszkolnych lub rodzic/opiekun prawny ucznia – autora pracy. Prace konkursowe będą przyjmowane w siedzibie IOM, ul. Mariensztat 8, 00-302 Warszawa, do 15.11.2010 r. do godziny 16.00. Prace można składać osobiście lub nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską. W przypadku prac nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o zakwalifikowaniu do konkursu decyduje data wpływu prac do IOM. Prace powinny być opatrzone na kopercie dopiskiem „Tacy różni, a tacy podobni – cudzoziemcy w Polsce”. Dodatkowo każda praca musi być podpisana na odwrocie drukowanymi literami zgodnie z danymi z formularza zgłoszeniowego w następujący sposób: autor, tytuł, klasa, szkoła, adres (z kodem pocztowym) instytucji lub osoby zgłaszającej pracę.

W każdej z trzech kategorii wiekowych przyznaje się nagrody za miejsce I, II i III. Będą to odpowiednio:

 • I miejsce – sprzęt elektroniczny
 • II miejsce – sprzęt sportowy
 • III miejsce – nagrody książkowe

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w Warszawie 18 grudnia 2010 roku (sobota), w Międzynarodowym Dniu Migranta. Organizator zapewnia laureatom i ich opiekunom transport i poczęstunek.

Informacje pochodzą ze strony www.iom.pl

Kontakt

IOM Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji
ul. Mariensztat 8
00-302 Warszawa
tel.: (22) 538 91 03
iomwarsaw@iom.int
www.iom.pl