Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce – konkurs fotograficzny

organizator:

Małopolska Organizacja Turystyczna

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2010

Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce – konkurs fotograficzny

Organizatorem konkursu jest Małopolska Organizacja Turystyczna, realizująca na zlecenie Województwa Małopolskiego projekt pn. „Otwarty Szlak Architektury Drewnianej”

Cele konkursu:

 • popularyzacja Szlaku Architektury Drewnianej
 • artystyczna prezentacja obiektów drewnianych znajdujących się na Szlaku Architektury Drewnianej
 • propagowanie Szlaku Architektury Drewnianej w wydawnictwach, materiałach promocyjnych i imprezach towarzyszących;

Konkurs ma charakter otwarty a udział w nim jest bezpłatny. W konkursie może wziąć udział każdy. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć do karty uczestnictwa zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w konkursie. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Małopolskiej Organizacji Turystycznej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 5 fotografii obiektów znajdujących się na Szlaku Architektury Drewnianej w Województwie Małopolskim. Zalecany przez Organizatora format fotografii to 24 cm x 30 cm. Minimalna wielkość przesłanych na konkurs zdjęć to 18 cm x 24 cm. Technika wykonania fotografii jest dowolna. Fotografie dostarczyć należy również w postaci elektronicznej w formacie JPG lub TIF na płycie CD dołączonej do zdjęć. Uczestnicy zgłaszają swój udział w konkursie poprzez wypełnienie i podpisanie karty uczestnictwa, której wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Fotografie zgłaszane na konkurs muszą być na odwrocie opatrzone metryczką zawierającą następujące informacje: tytuł, miejsce i obiekt przedstawiony na fotografii oraz „godło” autora (przez godło rozumie się jakikolwiek znak graficzny, słowo, logo lub alfanumeryczny symbol maskujący właściwą tożsamość autora). Fotografie bez metryczki i podpisanej karty uczestnictwa w konkursie nie będą brane pod uwagę przy ocenie. Fotografie, płytę CD oraz kartę zgłoszenia, znajdującą się w zamkniętej, zaklejonej kopercie opatrzonej godłem uczestnika konkursu należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

Małopolska Organizacja Turystyczna
ul. Św. Krzyża 14
31-028 Kraków

w terminie do 30 września 2010 roku. W przypadku zgłoszeń wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Przesłane prace oceniać będzie jury powołane przez Organizatora, które zadecyduje o przyznaniu nagród oraz wytypuje prace na wystawę i/lub wydawnictwo pokonkursowe. Decyzje jury będą ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu. Przewiduje się przyznanie następujących nagród:

 • I nagroda – laptop Fujitsu-Siemens AMILO Li3710
 • II nagroda – rower TREK 10 3500 Onyx 18
 • III nagroda – nawigacja GPS Mio Moov 500 Poland

oraz wyróżnień – promocyjnych zestawów upominkowych.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 15 grudnia 2010 roku. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu, terminie i miejscu wręczenia nagród oraz miejscu otwarcia wystawy pokonkursowej.

Informacje pochodzą ze stronty www.drewniana.malopolska.pl

Kontakt

Małopolska Organizacja Turystyczna
ul. Westerplatte 15
31-033 Kraków
tel.: (12) 421 16 04
biuro@mot.krakow.pl
www.mot.krakow.pl