Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Świętym być – różne drogi do świętości – ogólnopolski konkurs fotograficzny

organizator:

Hufiec Pracy 6-11

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 07.05.2010

Świętym być – różne drogi do świętości – ogólnopolski konkurs fotograficzny

Cele konkursu:
– Kształtowanie właściwych  postaw i zachowań zgodnych nauką i postawą życiową Ojca  Świętego Jana Pawła II.
– Skłonienie młodych ludzi do refleksji nad swoim życiem, do kształtowania własnej tożsamości kulturalnej i religijnej oraz  szukania właściwej drogi życiowej.
– Zwrócenie uwagi młodego człowieka na znaczenie świętości, która ,,…polega na miłości. Opiera się na przykazaniu miłości…”(Jan Paweł II. Kraków, 22.06.1983r.)
„Święci i błogosławieni stanowią żywy argument na rzecz tej drogi, która wiedzie do królestwa  niebieskiego. Są to ludzie – tacy jak każdy z nas – którzy tą drogą szli w ciągu swego ziemskiego życia i którzy doszli.”
Jan Paweł II.  (Rzeszów,2.06.1991)

Uczestnicy:
W konkursie może wziąć udział młodzież szkolna (ur. w 1990r. i młodsza) oraz uczestnicy OHP z terenu całej Polski.

Warunki uczestnictwa
:
1. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy konkursowej w jednej lub po jednej
z dwóch kategorii:
– praca fotograficzna,
– praca plastyczna (malarstwo, grafika, rysunek itp.)
2. Każdy uczestnik może przesłać na konkurs 2 prace
3. Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane uwagę)
4. Zdjęcia mogą być wykonane techniką analogową lub cyfrową, barwną lub czarno-białą jednak nie mogą być przetworzone komputerowo lub w inny sposób.                            
Minimalny format zdjęć 15 x 21 cm.
5. Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice, co najmniej w formacie A2.
6. Każda praca złożona na konkurs powinna posiadać na odwrocie dołączoną Kartę Informacyjną z literowym lub cyfrowym „godłem” autora (przykładowe godła – SOSNA, M124 itp.). W osobnej zamkniętej kopercie opatrzonej tym samym godłem powinna znajdować się czytelnie wypełniona i podpisana Karta Uczestnictwa – pełne imię nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy (karty są załącznikiem regulaminu, dostępne są również na stronie internetowej www.konkurspapieski.com)
7. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji i publikacji prac.
9. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku
i danych osobowych w środkach masowego przekazu i publikacjach wraz z informacją o konkursie.
10. Laureaci zostaną powiadomieni przez organizatorów o udziale w imprezie finałowej.
11. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z uznaniem regulaminu.
12. Komisja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.

Prace będą nagrodzone w czterech kategoriach:
– uczestnik OHP – praca fotograficzna
– uczestnik OHP –  praca plastyczna
– młodzież szkolna (spoza OHP) – praca fotograficzna
– młodzież szkolna (spoza OHP) –  praca plastyczna

Kalendarium konkursu:
1. TERMIN NADSYŁANIA PRAC – do 7 maja 2010 r.
2. Powiadomienie laureatów o wynikach – do 28 maja 2010 r.
3. Impreza finałowa w Wadowickim Centrum Kultury, – czerwiec 2010 r.

Miejsce przesyłania prac:

Hufiec Pracy 6-11, ul. J. Kochanowskiego 3
34-100 Wadowice, z dopiskiem „Konkurs Papieski 2010” – praca fotograficzna lub praca plastyczna

Informacje pochodzą ze strony www.konkurspapieski.com

Kontakt

Hufiec Pracy 6-11
ul. J. Kochanowskiego 3
34-100 Wadowice