Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci44
 • absolwenci44
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • artystyczne12
 • naukowe27
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie46
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa11
 • samorząd24
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Świętokrzyskie w kadrze" – konkurs fotograficzny

organizator:

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.04.2011

"Świętokrzyskie w kadrze" – konkurs fotograficzny

Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Świętokrzyskie w kadrze” jest Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego. Celem Konkursu jest promocja walorów turystycznych województwa świętokrzyskiego.

Celem Konkursu jest promocja walorów turystycznych województwa świętokrzyskiego.

Do konkursu można nadsyłać prace w pięciu kategoriach:

 • świętokrzyska przyroda i pejzaż
 • nieznane świętokrzyskie (mniej znane zabytki i ciekawe miejsca w regionie)
 • inne spojrzenie na znane świętokrzyskie zabytki
 • turystyka aktywna (różne formy aktywności, np. turystyka rowerowa, konna, piesza, narciarstwo etc.)
 • atrakcje turystyczne (nie będące zabytkami, np. JuraPark Bałtów, park linowy itp.)

Temat zdjęcia ma nawiązywać do przyrody, architektury i dziedzictwa historyczno-kulturowego województwa świętokrzyskiego. Wszystkie nadesłane fotografie muszą być wykonane w województwie świętokrzyskim. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 fotografie bądź prace stanowiące kompozycje kilku fotografii (dopuszcza się tworzenie kompozycji składających się z maksymalnie 6 fotografii) w każdej kategorii.

Konkurs skierowany jest do wszystkich osób fizycznych zajmujących się fotografią profesjonalnie bądź amatorsko. Nadesłane lub dostarczone prace muszą być zapisane na nośnikach elektronicznych w formacie: JPG (najmniejsza kompresja/najlepsza jakość), kolory w standardzie: RGB, rozdzielczość: min 300 dpi (20 x 30 cm) oraz wydrukowane w formacie odbitek czarno-białych lub kolorowych (wymiary: minimum 18cm/24cm). Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji.

W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie były nigdzie publikowane, ani nie były nagradzane w innych konkursach. Każda z przesłanych do Konkursu fotografii musi zawierać w górnej części rewersu następujący opis: godło (znak/ symbol/ określenie identyfikujące fotografa zachowujące jego anonimowość; osoba biorąca udział w Konkursie sama nadaje sobie godło), numer telefonu, kategorię, tytuł fotografii, datę i miejsce wykonania fotografii, maksymalnie dwuzdaniowy opis fotografii. Do dużej koperty należy włożyć oznaczoną pracę (prace) oraz drugą, zaklejoną kopertę, oznaczoną na zewnątrz godłem, która zawierać będzie w środku informacje z następującymi danymi, identyfikującymi autora: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon, e-mail (nieobowiązkowo), numer konta, wykaz nadesłanych prac z opisem takim samym jak na każdym ze zdjęć oraz oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do regulaminu. Osoby niepełnoletnie obowiązane są załączyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie, której formularz stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział w konkursie, oświadczenie uczestnika konkursu, stanowiące załącznik nr 2 do regulaminu. Każdy uczestnik konkursu do fotografii powinien dołączyć krótką notkę biograficzną, notatkę opisującą twórczość artystyczną związaną z fotografią lub informacje na temat wykonanych zdjęć (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami).

Fotografie należy przesłać na adres:

Regionalna Organizacja Turystyczna
Województwa Świętokrzyskiego
ul. Ściegiennego 5
25-033 Kielce

z dopiskiem: konkurs fotograficzny, do dnia 20 kwietnia 2011 roku.

Organizator przewiduje przyznanie nagród pieniężnych dla zwycięzców.

 • nagroda główna dla najlepszej nadesłanej pracy – 3.000 zł
 • cztery nagrody za pierwsze miejsca w pozostałych kategoriach; każda kategoria po 1.500 zł
 • pięć wyróżnień po 200 zł

Informacje pochodzą ze strony www.rot.swietokrzyskie.travel

Kontakt

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
ul. Ściegiennego 5
25-033 Kielce
tel.: (41) 361 80 57
rot@swietokrzyskie.travel
www.rot.swietokrzyskie.travel