Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci75
 • absolwenci75
 • doktoranci14
 • naukowcy10
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne21
 • naukowe50
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa16
 • samorząd25
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Świętokrzyski barok w obiektywie" – konkurs fotograficzny

organizator:

Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.06.2011

"Świętokrzyski barok w obiektywie" – konkurs fotograficzny

Konkurs skierowany jest do wszystkich fotografów amatorów bez granic wiekowych. Każdy z autorów może nadesłać od 1 do 4 prac. Zdjęcia powinny być nadsyłane w postaci odbitek formatu minimum 20×30 cm. Technika wykonania zdjęć jest dowolna.

Prace o niskiej jakości technicznej zostaną wyłączone z konkursu.

Każde zdjęcie na odwrocie powinno być czytelnie opisane (najlepiej drukowanymi literami): imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy oraz dane zabytku (w miarę możliwości data powstania i pełna nazwa obiektu, jego autor/fundator/właściciel).

Do każdej pracy należy dołączyć fiszkę. Powinna ona zawierać imię i nazwisko autora, wiek, adres do korespondencji, numer telefonu oraz opis pracy, jej tytuł. Prace na konkurs należy nadsyłać za pośrednictwem poczty lub kuriera albo dostarczyć osobiście na adres:

Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego
Dział Artystyczny
Barbara Migaszewska p. 68 (parter)
ul. Ściegiennego 2
25-033 Kielce

z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny” do dnia 1 czerwca 2011 roku.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Wojewódzkiego Domu Kultury www.wdk-kielce.pl w czerwcu b.r.

Prace będą oceniane przez specjalnie powołana do tego celu Komisję Artystyczną, która wyłoni laureatów konkursu. W zależności od ilości nadesłanych prac Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do ewentualnego wyodrębnienia różnych kategorii wiekowych.

Wszyscy laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach drogą telefoniczną. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają zaproszenia na wernisaż wystawy, który  będzie swoistym uwieńczeniem konkursu.

Nagrody dla laureatów konkursu zostaną wręczone na uroczystym otwarciu wystawy pokonkursowej w Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, dnia 7 czerwca b.r. o godzinie 17.00.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik posiada pełnie praw autorskich, osobistych i majątkowych do wysłanej przez niego pracy konkursowej.

Wojewódzki Dom Kultur nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia ze strony osób trzecich wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych przez uczestnika konkursu. Uczestnik będzie zobowiązany, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, do pokrycia Organizatorowi Konkursu (WDK) wszelkich szkól i poniesionych kosztów.

Osoby niepełnoletnie reprezentują prawnie opiekunowie.

Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora, który ma prawo wykorzystać je do promocji województwa świętokrzyskiego. Ponadto udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacja niniejszego regulaminu oraz zgodą  na publikacje materiałów z przebiegu konkursu w tym wizerunku fotografowanych osób.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Barbara Migaszewska oraz Justyna Jopek tel.: (41) 365 51 58, e-mail: b.migaszewska@onet.eu.

Informacje pochodzą ze strony www.wdk-kielce.pl

Kontakt

Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego
ul. Ściegiennego 2
25-033 Kielce
tel.: (41) 365 51 00
b.migaszewska@onet.eu
www.wdk-kielce.pl