Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci64
 • absolwenci66
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni35
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie16
 • artystyczne23
 • naukowe38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie68
 • międzynarodowe7
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa11
 • samorząd32
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Świat bez dyskryminacji – konkurs na plakat

organizator:

Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 04.03.2013

Świat bez dyskryminacji – konkurs na plakat

KBP ogłasza konkurs na plakat, który będzie promował akcję Żywa Biblioteka w 2014 r. Hasło pozostaje bez zmian: Świat bez dyskryminacji.

Żywa Biblioteka jest sposobem na oswajanie z innością i formą edukacji, która ma zapobiegać dyskryminacji. Realizuje się to poprzez zorganizowanie spotkania z przedstawicielami grup dyskryminowanych.

Projekt „Żywa Biblioteka” (realizowany po raz trzeci przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną) czyli metoda edukacji o prawach człowieka (stosowana w kilkudziesięciu krajach świata) jest sposobem na oswajanie z innością, która ma zapobiegać dyskryminacji oraz wykluczeniu społecznemu. Realizuje się to poprzez zorganizowanie otwartego spotkania z przedstawicielami grup dyskryminowanych. Celem projektu jest dotarcie do jak największej grupy osób z informacją, że inny nie znaczy gorszy czy mniej wartościowy.

Zauważamy w naszym środowisku lokalnym potrzebę propagowania tolerancji. Poprzez projekt chcemy włączyć się do wymiany poglądów na temat dyskryminacji. Takie zetknięcie z innością, która tylko niepoznana budzi lęk, a więc też niechęć, agresję, byłoby rewelacyjną metodą ułatwiająca funkcjonowanie społeczeństwa różnorodnego i przez to wewnętrznie bogatego.

Impreza jest realizowana w formie biblioteki, czyli są Książki – osoby reprezentujące grupy dyskryminowane, są Czytelnicy, tj. wszyscy, którzy zechcą w tym dniu odwiedzić KBP i porozmawiać z wybraną Żywą Książką i są Bibliotekarze – osoby obsługujące Żywą Bibliotekę, udostępniające żywy księgozbiór.

To szczególne spotkanie „twarzą w twarz” Czytelnika i Książki ma przede wszystkim wpłynąć na stereotypy i uprzedzenia względem konkretnej grupy – mniejszości, którą dana Książka reprezentuje. Wydaje nam się, że nasza biblioteka jest doskonałym miejscem na realizację edukacji o wzajemnym szacunku, równości i prawach. Cieszymy się, że takie wyjątkowe wydarzenie będzie realizowane w Koszalinie. Mamy nadzieję na nowe bogate doświadczenia oraz pełen różnorodności czas spędzony w przyjemnej atmosferze.

Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnych projektów plakatów promujących Żywą Bibliotekę. Zwycięski plakat będzie oficjalnym plakatem czwartej edycji Żywej Biblioteki organizowanej w Koszalinie w 2014 r.

Autorką plakatu, który będzie firmował Żywą Bibliotekę w 2013 r. jest Maja Starakiewicz.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela.
2. Dostarczenie lub przesłanie pracy na konkurs wraz z kartą zgłoszeniową i oświadczeniem (zał. 1) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Konkurs przeznaczony jest dla osób od lat 15.
4. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac (do każdej pracy należy osobno wypełnić oświadczenie).

II PRACE KONKURSOWE

1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie projektu plakatu w dowolnej technice, obrazującego hasło „Świat bez dyskryminacji”.
2. Na plakacie musi znaleźć się hasło: „Żywa Biblioteka 2014″ oraz hasło przewodnie konkursu.
3. Prace powinny być dostarczone do organizatora wyłącznie w formie elektronicznej, w formacie JPG, 300 DPI, format A3, przesłane na adres e-mail: barbara.wysmyk@biblioteka.koszalin.pl, lub przysłane na płycie CD lub DVD na adres:
Koszalińska Biblioteka Publiczna
pl. Polonii 1
75 – 415 Koszalin
Z dopiskiem: konkurs „Świat bez dyskryminacji”
4. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane lub wystawiane.
5. Termin zgłaszania prac mija 4 marca 2013 r. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia pracy konkursowej do siedziby Organizatora. Wyniki zostaną ogłoszone do 10 marca 2013 r. na stronie www.biblioteka.koszalin.pl , zwycięzców poinformujemy również mailem lub telefonicznie.
6. Do każdej ze zgłaszanych prac należy dołączyć kartę zgłoszeniową, której wzór stanowi załącznik nr 1 (dla osoby pełnoletniej) lub załącznik 2 (dla osoby niepełnoletniej) do niniejszego regulaminu.
7. Oceny projektów dokona jury powołane przez Organizatora. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega zakwestionowaniu.

III NAGRODY

1. Organizator przyzna jedną nagrodę dla zwycięzcy oraz 2 wyróżnienia.
2. Nagrodą główną jest wykorzystanie wybranego projektu jako oficjalnego plakatu czwartej edycji Żywej Biblioteki organizowanej w Koszalinie w 2014 roku.
3. Dla autorów wyróżnionych prac przewidziano nagrody rzeczowe.
4. Laureatom, którzy nie odbiorą nagród osobiście, Organizator wyśle je pocztą.
5. Wybrane przez jury prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Galerii Region Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, oraz będą promowane w lokalnych mediach, na stronie internetowej oraz facebooku KBP .
6. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu oraz zaproszeni na otwarcie wystawy pocztą elektroniczną lub telefonicznie, wręczenie nagród odbędzie się podczas akcji Żywa Biblioteka w 2013r. w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej przy pl. Polonii 1.

IV PUBLIKOWANIE PROJEKTÓW

1. Zgłoszenie prac do konkursu oznacza wyrażenie zgody na ich nieodpłatne wykorzystywanie do promocji działań Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac, zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.
2. Autor zwycięskiej pracy zobowiązany będzie do przesłania organizatorom projektu w formacie do edycji (np. CDR, PSD) o ile technika wykonania projektu będzie na to pozwalała.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników
5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

 

Informacja pochodzi ze strony www.biblioteka.koszalin.pl

Kontakt

Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela
pl. Polonii 1
75 – 415 Koszalin

barbara.wysmyk@biblioteka.koszalin.pl