Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci40
 • absolwenci40
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie13
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie41
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd21
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Studencki Konkurs Projektowy SolidWorks – X edycja

organizator:

CNS Solutions Sp. z o.o.

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.03.2011

Studencki Konkurs Projektowy SolidWorks – X edycja

Uczestnik konkursu musi być studentem studiów dziennych, co najmniej do dnia 30 czerwca 2011. Do dnia 31 marca 2011 uczestnik musi wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.cns.pl

Modele, obrazy, oraz tekst przesłane bez wcześniejszego zgłoszenia uczestnictwa nie będą brane pod uwagę. Formularz musi zawierać opis funkcjonalny prezentowanego rozwiązania i zakres stosowania oprogramowania SolidWorks w jego realizacji. Opis musi zawierać wystarczająco dużo informacji by był on jasny i zrozumiały  (zawartość około 10 zdań). W razie zakwestionowania poprawności formularza zgłoszeniowego lub nie dopuszczenia projektu do konkursu (co zastrzega sobie CNS Solutions) ubiegający się o uczestnictwo w konkursie zostanie niezwłocznie poinformowany.

Do dnia 15 kwietnia 2011 uczestnik drogą mailową otrzyma decyzje o zakwalifikowaniu projektu do konkursu. Do dnia 31 sierpnia 2011 uczestnik musi przesłać projekt zapisany na nośniku DVD według wytycznych regulaminu pocztą lub dostarczyć go osobiście do centrali CNS Solutions w Warszawie przy ulicy Postępu 6 (do dnia 31 sierpnia projekt musi dotrzeć do siedziby firmy).

Uczestnicy konkursu zapewniają, iż zgłaszany przez nich do konkursu projekt jest ich własnym rozwiązaniem i nie jest kopią istniejących produktów.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie części, złożeń, dokumentacji płaskiej, wyników analiz inżynierskich oraz obrazów i animacji przez CNS Solutions oraz SolidWorks Corporation bez możliwości jakichkolwiek roszczeń ze strony uczestnika konkursu.

Uczestnicy potwierdzają, że posiadają prawo przyznawania w/w praw. W przypadku naruszenia praw firmy lub osób trzecich, uczestnicy zaświadczają, że firma CNS Solutions jak również SolidWorks Corporation są wolni od wszelkich roszczeń ze stron firm i osób trzecich.

Zgłoszenie rozwiązań reprezentujących wysoki poziom konstrukcyjny powinno być poparte pełną bazą danych Solid Works dla projektów wykonanych w tym oprogramowaniu, włączając w to wszystkie części, założenia oraz pliki dokumentacji 2D.

W przypadku wykorzystania pakietu Simulation należy dołączyć wszystkie pliki generowane przez to oprogramowanie.

Prace oceniane będą pod względem:

 • funkcjonalności konstrukcji
 • sposobu modelowania
 • innowacyjności
 • wykorzystania funkcji pakietu SolidWorks Education Edition
 • wykorzystania funkcji pakietu Simulation

Funkcjonalność konstrukcji – przydatność projektu, łatwość zrealizowania w produkcji, technologiczność wykonania części i zespołów, ergonomii i estetyka.

Sposób modelowania – wykorzystanie możliwości SolidWorks pod względem łatwości modelowania prostych lub bardziej skomplikowanych kształtów, uwzględnianie intuicyjności w modelowaniu, włączenie narzędzi np. Toolbox, Tabela Konfiguracji i innych.

Innowacyjność – oryginalność projektu, ukierunkowanie pracy na nowe technologie wytwarzania, estetyczny wygląd. Wykorzystanie funkcji pakietu SolidWorks Education Edition wykorzystanie dodatków Animator, Photoworks, API, Toolbox, 3DContentCentral i innych.

Wykorzystanie funkcji pakietu SIMULATION – wykonanie analiz strukturalnych, analiz kinematyki – Motion, analiz przepływów (Folw Simulation) mile widziane połączenie typów analiz w jednym projekcie. Analizy powinny mieć założone podstawy (opis w jakim celu analizujemy dany element) oraz komentarz do otrzymanych wyników. Teksty zawierające powyżej wymienione założenia muszą zostać dołączone do plików pracy (format MS Word, RTF lub txt).

Przewidziane jest specjalne wyróżnienie za najlepszy DESIGN. W ocenie pracy w tej kategorii pod uwagę brane będą aspekty estetyczne i wizualne dostarczonego projektu. Prace zgłoszone do CNS Solutions będą oceniane przez sponsorów konkursu, pracowników SolidWorks, pracowników CNS Solutions oraz partnerów przemysłowych. W sytuacji, gdy zostanie nadesłanych wiele takich samych lub podobnych prac projektowych (o czym decyduje CNS Solutions), pod uwagę zostanie wzięta praca dostarczona w pierwszej kolejności. Nadesłana na konkurs praca nie może być projektem grupowym. Praca powinna mieć opiekuna naukowego.

Płyta DVD powinna zawierać pełną dokumentację SolidWorks wykonywanego projektu, włączając w to wszystkie pliki części, złożeń oraz pliki dokumentacji 2D. Uczestnik powinien załączyć minimum trzy zrenderowane obrazy przedstawiające różne orientacje swojego projektu. Obrazy powinny posiadać rozdzielczość co najmniej 300 DPI. Wymiary obrazów powinny wynosić min. 800 x 600 pix lub też powinny być wystarczająco duże, aby zredukowane do wymaganych wymiarów posiadały dobrą jakość przy wydruku. Preferowane formaty to JPG (kompresja do 20%) oraz TIF (z kompresją LZW) przy minimalnych wymiarach obrazu 800x 600  pikseli lub więcej.

Uczestnik powinien przygotować prezentację projektu wykonaną w programie PowerPoint zawierającą: opis projektu, etapy projektowania, kilka obrazków, opis wykonanych analiz, opis funkcjonalności. Prezentacja powinna zawierać min. 10 slajdów. W miarę możliwości należy przygotować zrenderowane animacje. Zdjęcia produktów końcowych lub wykonywanych prototypów prac projektowych są mile widziane.

Terminarz:

 • zgłoszenie tematów projektów do akceptacji – 31.03.2011
 • decyzja o zakwalifikowaniu do konkursu 15.04.2011
 • oddanie zakończonej pracy – do dnia 31.08.2011
 • rozstrzygnięcie konkursu – 01.10.2011

rozdanie nagród odbędzie się na corocznym spotkaniu CNS Solutions (termin ogłoszony zostanie w późniejszym terminie)
ustalenie terminów i miejsca praktyk – do 31.10.2011

Każdy uczestnik konkursu, który złożył projekt w terminie, ma możliwość starania się o praktyki w firmach wskazanych przez CNS Solutions.

Informacji o 10 Edycji Konkursu oraz programie SolidWorks Education Edition można uzyskać pod adresem konkurs@cns.pl

Informacje pochodzą ze strony www.cns.pl

Kontakt

CNS Solutions Sp. z o.o.
ul. Postępu 6
02-676 Warszawa
tel.: (22) 339 64 00
cns@cns.pl
www.cns.pl