Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe2
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Studencki Konkurs Fotograficzny Kadry Modernizmu

organizator:

Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział we Wrocławiu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2011

Studencki Konkurs Fotograficzny Kadry Modernizmu

Przedmiotem studenckiego konkursu „kadry modernizmu” jest uwiecznienie na zdjęciu budynku powstałego we Wrocławiu i zaliczanego do stylu powojennego modernizmu. Budynki te znajdują się na liście w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu oraz stronie internetowej: www.wroclaw.sarp.org.pl.

Celem studenckiego konkursu jest prezentacja subiektywnego spojrzenia uczestników konkursu, studentów różnych uczelni w całej Polsce, na architekturę modernistyczną miasta Wrocławia oraz wyłonienie najciekawszego zdjęcia obrazującego charakter danego obiektu, jego architekturę i kontekst, w jakim się znajduje.

Celem Konkursu jest również zebranie dokumentacji fotograficznej budynków, która mogłaby być wykorzystana w kolejnych fazach projektu.

Konkurs „kadry modernizmu” jest konkursem otwartym, ogólnopolskim, adresowanym do studentów uczelni w całej Polsce (kwalifikacja na podstawie ważnej legitymacji studenckiej). Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Do konkursu każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 zdjęć.

Zdjęcie może być wykonane techniką tradycyjną lub cyfrową. Zdjęcie musi przedstawiać wybrany obiekt znajdujący się na liście dostępnej na stronie internetowej www.wroclaw.sarp.org.pl oraz w załączniku nr 1.

Zdjęcie powinno pokazywać obiekt w szerszym kontekście urbanistycznym. Dopuszcza się retusz fotografii polegający jedynie na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (nasycenie, ostrość, kontrast, jasność itp.). Dopuszcza się również konwersję zdjęć kolorowych na czarno-białe i sepię. Nie dopuszcza się natomiast stosowania zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, zmiany jej oryginalnej kompozycji lub łączenia kilku fotografii. Praca konkursowa w formie zdjęć wydrukowanych w formacie A4 powinna być naklejona na sztywny podkład – kapa biała grubość 3mm. Każde zdjęcie powinno być podpisane przez autora jego imieniem i nazwiskiem oraz powinno zawierać dane dotyczące prezentowanego obiektu: nazwę budynku (zamiennie z funkcją) i jego adres. Dane te muszą być umieszczone w prawym dolnym rogu (czcionka – Arial, kolor – czarny, wielkość – 10 pt).

Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć podpisaną płytę CD zawierającą plik identyczny jak na wydrukowanym zdjęciu o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi oraz niezależnie zdjęcie samego obiektu o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi.

Prace należy składać w kopertach zawierających:

 • imię i nazwisko autora pracy
 • ksero obu stron aktualnej legitymacji studenckiej
 • dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • podpisane oświadczenia – Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4

Zgłoszenie prac następuje poprzez złożenie ich osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Organizatora Konkursu, do dnia 31 sierpnia 2011 r. do godz. 15.00. Prace zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpłynięcia projektów do Organizatora.

Organizator nie ponosi konsekwencji za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie projektu podczas przesyłki.

Organizatorzy konkursu gwarantują pulę nagród pieniężnych w konkursie równą 1950 zł oraz nagrody rzeczowe:

 • I miejsce – 500 zł + Apple iPad
 • II miejsce – 500 zł + kurs fotografii cyfrowej w Akademii Fotografii
 • III miejsce – 500 zł
 • trzy wyróżnienia – 150 zł
 • nagrody dodatkowe: prenumeraty pisma Digital Camera, teczki architekta

Jury konkursu zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród oraz przyznania jedynie ich części, w zależności od oceny nadesłanych prac.

Uczestnicy nadsyłając prace w ramach konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów swoich danych osobowych na potrzeby konkursu (Załącznik nr 2). Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu (Załącznik nr 3). Nadesłanie pracy na konkurs oznacza zgodę na wykorzystywanie jej w dowolny sposób przez Organizatora konkursu, np. na publikację i prezentację pracy. Uczestnik konkursu oświadcza, że nadesłane prace zostały wykonane osobiście i nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i majątkowych (załącznik nr 4).

Pytania dotyczące konkursu można kierować drogą mailową do dnia 31 lipca 2011 na adres: kadrymodernizmu@gmail.com.

Informacje pochodzą ze strony www.wroclaw.sarp.org.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział we Wrocławiu
Rynek-Ratusz 25
50-101 Wrocław

kadrymodernizmu@gmail.com
www.wroclaw.sarp.org.pl