Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci54
 • absolwenci49
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie18
 • muzyczne2
 • sportowe1
 • artystyczne28
 • naukowe32
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie63
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa4
 • firma15
 • instytucja rządowa8
 • samorząd26
 • inny7
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Strachy Polskie" – konkurs fotograficzny

organizator:

P.H.U. Euro Doradca Jacek Paciorek

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2010

"Strachy Polskie" – konkurs fotograficzny

Portal Wierszedladzieci.pl zaprasza do wspólnego poszukiwania strachów na wróble, ogłaszając konkurs na najciekawsze zdjęcie Stracha Polskiego. Ocenie konkursowego jury będzie podlegać zarówno kompozycja zdjęcia, jak i sam sfotografowany strach.

Na konkurs można przysłać zdjęcie fotograficzne, w wersji elektronicznej (zapisane w formacie – JPG, JPEG, PNG, GIF), pokazujące stracha, bądź strachy na wróble.

Przystąpienie do udziału w Konkursie następuje poprzez doręczenie pracy konkursowej wraz z dołączonym do niej, prawidłowo wypełnionym oryginałem Formularza zgłoszeniowego na adres Organizatora konkurs@wierszedladzieci.pl. Każda z prac powinna zawierać opis zawierający: tytuł pracy, miejsce jej wykonania, imię i nazwisko jej autora, a także oświadczenie (zgodę na udział) rodziców lub opiekunów w przypadku Uczestników niepełnoletnich.

Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż prezentowane fotografie zostały wykonane przez nadsyłającego i nie naruszają praw autorskich osób trzecich, a ich treść nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych. Wykluczone są wszelkiego rodzaju fotomontaże.

Każdy Uczestnik, który nadeśle Pracę konkursową do Konkursu zobowiązany jest do nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych do nadesłanej Pracy konkursowej. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę konkursową.

Prace konkursowe nadesłane przez Uczestników oceniane będą przez Internautów (I etap, głosowanie na stronie konkursowej), w dniach 30 czerwca 2010 r. – 18 lipca 2010 r. następnie (najlepsze 20) – przez Komisję Konkursową (Jury) złożoną z od 3 do 5 osób, w którym zasiadać będą przedstawiciele Organizatora, Sponsorów oraz zaproszonych Gości.

Komisja Konkursowa oceniać będzie Prace konkursowe biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 • nakład pracy włożonej w wykonanie Pracy konkursowej,
 • wrażenie artystyczno-estetyczne zdjęcia,
 • wrażenie estetyczne stracha.

Komisja Konkursowa wyłoni spośród wybranych Prac konkursowych 3 najlepsze Prace, przyznając im odpowiednio I, II i III miejsce. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Stronie Internetowej do dnia 31 lipca 2010 r.

W Konkursie, przewidziane są następujące Nagrody główne:

 • I Nagroda – tablet dla młodych grafików firmy Genius
 • II Nagroda – podkładka chłodząca pod laptopa
 • III Nagroda – 7 płyt multimedialnych

Informacje pochodzą ze strony www.wierszedladzieci.pl

Kontakt

P.H.U. Euro Doradca Jacek Paciorek
ul. Miłkowskiego 11/44
30-349 Kraków


www.wierszedladzieci.pl