Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie8
 • artystyczne19
 • naukowe22
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny7
Wróć do listy

Staż w zagranicznej uczelni lub firmie – konkurs SKILLS PRAXIS

organizator:

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2014

Staż w zagranicznej uczelni lub firmie – konkurs SKILLS PRAXIS

Cele:
Celem programu jest umożliwienie jego uczestnikom podniesienia kwalifikacji z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości w ramach stażu odbywanego w zagranicznej jednostce naukowej lub firmie.

Adresaci:

 • pracownicy naukowi zamieszkali w Polsce i zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP,
 • doktoranci z polskich jednostek naukowych, zamieszkali w Polsce,
 • absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora.

W konkursie mogą brać udział uczeni reprezentujący wszystkie dziedziny nauki.

Oferta:

Staż w zagranicznej uczelni lub firmie w okresie trwającym od 1 do 6 miesięcy. W tym czasie Stażysta otrzymuje:

 • ryczałt na koszty utrzymania (w wysokości zależnej od kraju, w którym odbywany jest staż, kwotą bazową jest 1 555 EUR miesięcznie);
 • miesięczny dodatek podróżny – 600 EUR na każde pełne 30 dni pobytu;
 • refundację wydatków (tylko w przypadku jednostki naukowej), na pokrycie opłat związanych z zapewnieniem stanowiska pracy (tzw. bench fee), do 650 EUR miesięcznie.

Staż może odbywać się także w krajach spoza UE, np. USA.

Procedura:

Kwalifikacja do programu odbywa się co ok. 3 miesiące.
Aby wziąć udział w procesie kwalifikacyjnym do programu, należy:

 • Zapoznać się z dokumentem, „Praxis – opis” na stronie konkursu

Organizatorzy proszą o zapamiętanie lub zapisanie loginu i hasła do założonego przez siebie profilu, ponieważ będą Państwo z nich korzystali po zakwalifikowaniu się do programu oraz przy udziale w innych inicjatywach w projekcie SKILLS. Osoby, które wcześniej zarejestrowały się w bazie projektu SKILLS, korzystają ze swojego dotychczasowego profilu.

W zakładce „Rekrutacja” wejść do „Rekrutacja Praxis”, podać wymienione informacje, dołączyć wymagane załączniki oraz zapisać się do udziału w Praxis klikając przycisk „Zapisz do Praxis”).

Dokładne instrukcje wypełnienia formularza znajdują się pod przyciskiem „Pomoc” po prawej stronie.

Po potwierdzeniu rejestracji w bazie przyciskiem „Zapisz do Praxis” kandydat zostanie automatycznie wylogowany.

Jeśli to nie nastąpi, to może to oznaczać, że któreś z danych są niepoprawne. W tej sytuacji należy przejrzeć stronę formularza w poszukiwaniu komunikatów o błędzie.

Najblizszy termin składania wniosków: 30.06.2014

Kontakt:

Julzia Zimmermann Koordynator

Informacje pochodzą ze strony: www.fnp.org.pl

Kontakt

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
ul. Grażyny 11
02-548 Warszawa
tel. 22 498 16 31

www.fnp.org.pl