Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

StarQuest Wakacyjne spotkanie z niebem – konkurs astronomiczny

organizator:

Polskie Towarzystwo Astronomiczne

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 19.08.2010

StarQuest Wakacyjne spotkanie z niebem – konkurs astronomiczny

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) ogłasza konkurs na wykonanie i opisanie miłośniczej obserwacji nieba. Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy astronomicznej i pobudzenie zainteresowania naukami ścisłymi oraz zaangażowania w działalność twórczą. Przeznaczony jest dla młodzieży uczęszczającej do gimnazjum lub do szkoły średniej (liceum, technikum lub szkoły równorzędnej).

Konkurs odbędzie się w 5 tygodniowych (7dniowych) etapach, w którym w każdym uczestnik konkursu powinien wykonać i opisać na stronie konkursowej (za każdym razem) inny rodzaj obserwacji miłośniczej nieba. Jeśli warunki pogodowe nie pozwalają na jej wykonanie w 4 dniu etapu powinien wykonać obserwacje zdalną (przy użyciu internetu) lub dokonać krótkiego opisania dotyczącego planowanej obserwacji. Uczestnik możne wykonać co najmniej 4 zadania w tym jedno z nich może wykonać przed rejestracją do udziału w konkursie.  Proponowane tematy obserwacji: obiekty z katalogu Messiera, jasne gwiazdy zmienne, Księżyc, planety oraz ich księżyce, aktywność słoneczna, meteory, komety, planetoidy, sztuczne satelity Ziemi, nocne zjawiska atmosferyczne, niebo w obiektywie aparatu tematyka dowolna, zdalna internetowa obserwacja nieba.

Kolejne etapy konkursu będą miały miejsce w terminach:

 • I etap 6 – 12 sierpnia 2010 roku
 • II etap 13– 19 sierpnia 2010 roku
 • III etap 20 – 26 sierpnia 2010 roku
 • IV etap 27 sierpnia – 3 września 2010 roku
 • V etap 4 września – 10 września 2010 roku

W konkursie jako kibice lub mentorzy mogą brać udziału zawodowo czynni astronomowie. Opiekun pracy (mentor) dobrowolnie zobowiązuje się w trakcie konkursu: pomagać przydzielonym uczestnikom wykonać i opisać przez uczestników miłośniczej obserwacji nieba na stronie konkursu a także do oceny pracy wybranych przez Jury uczestników konkursu. Ponadto będzie zachęcał i motywował uczestników do wykonywania obserwacji za pomocą wszelkich dostępnych środków komunikacji. Każdemu z mentorów zostanie przydzielonych maksymalnie 3 uczestników. W każdym etapie konkursu Jury będzie wskazywało mentorom do oceny punktowej wpisy maksymalnie 6 osób.

Nabór mentorów zostanie przeprowadzony na stronie konkursu poprzez formularz rejestracyjny w dniach 6-19 sierpnia 2010 roku. Jury konkursu zastrzega sobie możliwość wyboru tylko części z tych zgłoszeń.

Nabór uczestników będzie przeprowadzony na stronie konkursu poprzez formularz rejestracyjny w dniach 6-19 sierpnia 2010 roku wg kolejności zgłoszeń. Maksymalna ilość uczestników będzie ustalona w dniu 19 sierpnia 2010 roku i będzie zależna od decyzji Jury.

Ocena pracy uczestników będzie dokonywana przez Jury niezwłocznie po zakończeniu każdego tygodnia obserwacji za pomocą systemu punktowego (w skali rosnącej od 1 do 10) dostępnego na stronie konkursu. Ostateczna ocena każdego uczestnika będzie sumą punktów dla 4 zadań o najwyższej ilości punktów. Jury będzie oceniać prace według ich wartości merytorycznej, biorąc pod uwagę wiek autorów a także ocenę sugerowaną przez mentorów.

Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane w dwóch kategoriach:

 • uczniowie gimnazjum
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Dodatkowe nagrody zostaną przyznane dla uczestników najwyżej ocenianych przez osoby odwiedzające stronę konkursu. Przewidziane są również wyróżnienia i drobne nagrody dla najaktywniejszych mentorów.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 września 2010 roku.

Informacje pochodzą ze strony www.skyquest.astropolis.pl

Kontakt

Polskie Towarzystwo Astronomiczne
ul. Bartycka 18
00-716 Warszawa
tel.: (22) 841 00 41 w. 146
zarzad@pta.edu.pl
www.pta.edu.pl