Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci80
 • absolwenci80
 • doktoranci17
 • naukowcy12
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe54
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie82
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa18
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Środowisko wodne – zagrożenia, edukacja ekologiczna, wakacje 2011

organizator:

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.09.2011

Środowisko wodne – zagrożenia, edukacja ekologiczna, wakacje 2011

Cele główne konkursu to:

 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa na obiektach wypoczynku i rekreacji nad wodami morskimi i śródlądowymi w województwie zachodniopomorskim
 • poszerzanie wiedzy na temat zagrożeń ekologicznych w środowisku wodnym
 • doskonalenie form współdziałania podmiotów realizujących zadania w zakresie ratownictwa wodnego podczas niesienia pomocy osobom poszkodowanym w zdarzeniach (wypadkach) powstałych w wodzie – przez wprowadzenie monitoringu środowiska wodnego, przeciwdziałanie powstawaniu zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi, chemicznymi i ściekami komunalnymi

Cele pośrednie:

 • ograniczenie ilości utonięć, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, w okresie wakacji, funkcjonujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego
 • eliminowanie przypadków korzystania przez ludność z kąpielisk niestrzeżonych, tzw. dzikich kąpielisk
 • zapobieganie przypadkom zanieczyszczeń środowiska wodnego środkami ropopochodnymi, chemicznymi, ściekami komunalnymi
 • doskonalenie form współdziałania podmiotów realizujących zadania w zakresie ratownictwa wodnego
 • ostrzeganie i alarmowanie właściwych służb i instytucji o zagrożeniach środowiska wodnego
 • poszerzenie wiedzy na temat rodzaju zagrożeń ekologicznych w środowisku wodnym
 • rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów fotografujących przez wnikliwe patrzenie na otaczające nas środowisko wodne w kontekście zagrożeń ekologicznych
 • kształtowanie postaw bezpiecznego wypoczynku nad wodą
 • umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego dorobku fotograficznego

W konkursie fotograficznym mogą uczestniczyć:

 • uczniowie gimnazjów
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Do konkursu fotograficznego mogą przystępować drużyny, składające się od trzech do pięciu uczniów.

Drużynę do konkursu fotograficznego zgłasza opiekun – nauczyciel, na formularzu zgłoszenia dostępnym na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie (Załącznik nr 1).

Z jednej szkoły można zgłosić tylko jedną drużynę. Zdjęcia nadesłane indywidualnie, poza składem drużyny, nie będą kwalifikowane do oceny. Jedna drużyna może zgłosić do konkursu fotograficznego maksymalnie sześć zdjęć, wykonanych samodzielnie przez uczniów.

Tematem zdjęć powinno być środowisko wodne, w którym zaobserwowano zagrożenie bezpiecznego wypoczynku lub zagrożenie ekologiczne.

Zdjęcia mogą przedstawiać sytuacje zauważone tylko na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Wszystkie fotografie przekazywane przez drużynę (wykonane aparatem cyfrowym lub analogowym) należy zapisać w formacie plików JPG na jednej płycie załączonej do formularza zgłoszenia. Rozdzielczość zdjęcia: 300 dpi.

Zarówno zdjęcia jak i płyta CD powinny być opatrzone informacją zawierającą następujące dane:

 • imię i nazwisko oraz wiek autora zdjęcia
 • imię i nazwisko opiekuna – nauczyciela
 • nazwę i adres szkoły

Do każdego zdjęcia należy dołączyć notatkę informacyjną zawierającą:

 • tytuł fotografii
 • krótki opis miejsca i identyfikacji przypuszczalnego zagrożenia bezpieczeństwa wypoczynku lub zagrożenia bezpieczeństwa wypoczynku lub zagrożenia ekologicznego
 • przybliżona lokalizację uwidocznionego na fotografii miejsca: powiat, gmina, miejscowość, charakterystyczny najbliższy obiekt. Lokalizację tę można wskazać za pomocą mapy elektronicznej, załączając zrzut z ekranu komputera pozwalający określić dane miejsce

W przypadku, gdy na zdjęciu uwidocznione są postacie osób, opiekun drużyny – nauczyciel (lub uczeń pełnoletni – autor zdjęcia/zdjęć) ma obowiązek dołączyć pisemne oświadczenie tych osób, że wyrażają zgodę na wystawienie i publikowanie ich wizerunku dla celów konkursu fotograficznego (Załącznik nr 2, Załącznik nr 3).

Zgłaszane zdjęcia nie mogą być oprawione, podklejone itp.

Do konkursu mogą być zgłaszane zdjęcia kolorowe i czarno-białe, wykonane aparatami cyfrowymi oraz analogowymi. Zgłaszane zdjęcia powinny mieć postać odbitki na papierze fotograficznym. Przesłane zdjęcia nie mogą mieć wymiarów mniejszych niż 152 mm x 204 mm i większych niż 210 mm na 297 mm.

Przy ocenie zdjęć Komisja konkursowa uwzględnia następujące kryteria:

 • zgodność przedstawionego na zdjęciu obrazu z tematem konkursu fotograficznego
 • wartość informacyjną, pomysłowość notatki informacyjnej
 • jakość techniczną i poziom artystyczny zdjęcia

Lista nagrodzonych drużyn oraz nagrodzonych i wyróżnionych indywidualnych autorów zdjęć zostanie opublikowana na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie: www.szczecin.uw.gov.pl oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie: www.kuratorium.szczecin.pl.

Kwota przeznaczona na nagrody rzeczowe w konkursie fotograficznym wynosi 17 tys. zł.

Formularz zgłoszenia drużyny wraz z fotografiami i płytą CD należy przesłać do 20 września 2011 r. na adres:

Kuratorium Oświaty w Szczecinie
ul. Matejki 6B
71-615 Szczecin

z dopiskiem: „Konkurs fotograficzny Środowisko wodne – zagrożenia, edukacja ekologiczna, wakacje 2011”.

Ocena prac, nadesłanych na konkurs fotograficzny, przez Komisję konkursową nastąpi do 7 października 2011 r. Zawiadomienie o werdykcie Komisji konkursowej ogłoszone zostanie do 14 października 2011 r. Uroczyste podsumowanie konkursu fotograficznego, połączone z otwarciem wystawy oraz wręczeniem nagród odbędzie się w II dekadzie października 2011 r. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.

Informacje pochodzą ze strony www.szczecin.uw.gov.pl

Kontakt

Kuratorium Oświaty w Szczecinie
ul. Matejki 6B
71-615 Szczecin


www.szczecin.uw.gov.pl