Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci43
 • absolwenci40
 • doktoranci15
 • naukowcy10
 • dla każdego2
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie19
 • artystyczne15
 • naukowe18
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie49
 • łódzkie1
 • lubelskie1
 • mazowieckie1
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa6
 • firma9
 • instytucja rządowa7
 • samorząd20
 • inny2
Wróć do listy

Przegląd projektów dyplomowych z grafiki użytkowej (2D) i wzornictwa przemysłowego (3D)

organizator:

Zamek Cieszyn

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2019

Przegląd projektów dyplomowych z grafiki użytkowej (2D) i wzornictwa przemysłowego (3D)

Środkowoeuropejski przegląd projektów dyplomowych (magisterskich i licencjackich) z zakresu szeroko rozumianej grafiki użytkowej (2D) i wzornictwa przemysłowego (3D) – w tym również z projektowania stron WWW, użytkowych projektów interaktywnych i aplikacji ekranowych, tkaniny, ubioru, szkła lub ceramiki, z wyjątkiem dzieł unikatowych – organizowany jest w ramach Europejskiego Przeglądu Projektowania „G4”.

Przegląd nie ma charakteru konkursu, jest wyborem Zamku Cieszyn, redakcji czasopism „2+3D” (PL) i „Typo” (CZ), międzynarodowych instytucji designu: Zamku Cieszyn Czech Design, Haungarian Design Counsil, Slovak Design Center, Articsók Stúdió (HU) 1977 (SK) zwanych dalej organizatorami.

W przeglądzie mogą brać udział prace dyplomowe (magisterskie i licencjackie) obronione od 2 listopada 2018 do 31 października 2019.
Do przeglądu zgłaszane mogą być tylko prace dyplomowe obronione w szkołach krajów Grupy Wyszehradzkiej, bądź przez obywateli Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier na uczelniach zagranicznych.
Do przeglądu prace zgłaszają autorzy, w przypadku prac grupowych – zespoły projektowe.
Projekty należy zgłaszać do 31 października 2019.
Podstawą zgłoszenia pracy do przeglądu jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.graduationprojects.eu, wgranie maksymalnie 10 ilustracji w plikach jpg, zapisanych w rozdzielczości ekranowej (nie większej niż 1600 × 1200 pikseli [szer. × wys.] w barwach RGB) oraz opisu pracy (max. 2000 znaków). W opisie można podać linki do filmów lub stron prezentujących projekty.
Autorzy prac wyrażają zgodę na bezpłatną publikację zgłoszonych materiałów i prezentację projektu na wystawach oraz na przetwarzanie i wykorzystywanie ich danych osobowych w celu publikacji, promocji i realizacji wystawy.
Komisja kwalifikacyjna przeglądu składać się będzie z przedstawicieli organizatorów.

Wytypowane prace zostaną przedstawione na wystawie zorganizowanej przez Zamek Cieszyn w styczniu 2020 roku, na łamach katalogu oraz na stronie internetowej przeglądu (www.graduationprojects.eu). O ile organizatorzy uzyskają dodatkowe wsparcie finansowe, wystawa będzie prezentowana również w innych polskich miastach oraz za granicą podczas wybranych festiwali designu.

Liczbę prac typowanych do publikacji i na wystawę określa komisja kwalifikacyjna.
O werdykcie komisji kwalifikacyjnej organizatorzy poinformują uczestników drogą e-mailową oraz na stronie internetowej przeglądu nie później niż 7 stycznia 2020 r.
Organizatorzy uzgodnią drogą e-mailową lub telefoniczną z autorami wybranych prac termin i sposób ich przygotowania do publikacji i wystawy.
We wszelkich nieujętych w regulaminie sprawach decydujący głos należy do organizatorów przeglądu.
W sprawach związanych z przeglądem należy kontaktować się e-mailowo w języku polskim, angielskim lub czeskim z komisarzem przeglądu Stefanem Mańką (gp@zamekcieszyn.pl)

Informacje pochodzą ze strony: www.graduationprojects.eu

Przeczytaj zestawienie konkursów naukowych

Kontakt

Zamek Cieszyn
Ul. Zamkowa 3 a, b, c
43-400 Cieszyn
tel. 33 851 08 21
gp@zamekcieszyn.pl
www.zamekcieszyn.pl