Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Sportretuj świat taki jak kiedyś – konkurs fotograficzny

organizator:

Edelman Polska Sp. z o.o.

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 05.01.2011

Sportretuj świat taki jak kiedyś – konkurs fotograficzny

Udział w Konkursie może wziąć wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca obywatelstwo polskie, miejsce zamieszkania w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych. Małoletnia osoba fizyczna może wziąć udział w konkursie za zgodą przedstawiciela ustawowego.

Konkurs odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.takiejakkiedys.pl. Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się w konkursie na stronie www.takiejakkiedys.pl, zgodnie ze wskazaną tam procedurą rejestracji, w szczególności poprzez podanie koniecznych danych i złożenie koniecznych oświadczeń oraz wykonać zadanie konkursowe polegające na wykonaniu i zamieszczeniu na stronie www.takiejakkiedys.pl fotografii na temat: „Klimaty takie jak kiedyś”.

Fotografia zgłaszana na konkurs musi być wykonana samodzielnie i wyłącznie przez Uczestnika. Nie może być fotografią zgłaszaną do innych konkursów ani rozpowszechnianą wcześniej w środkach masowego przekazu. Fotografia musi być zamieszczona w formie elektronicznej na stronie www.takiejakkiedys.pl oraz opisana, według wskazanej tam i instrukcji.

Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy fotografie, z zastrzeżeniem, że danemu uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna nagroda w konkursie.

Nagrodami w konkursie są:

 • udział w warsztatach fotograficznych dla autorów trzech najlepszych prac
 • pięć aparatów fotograficznych dla laureatów kolejnych najlepszych prac

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.takiejakkiedys.pl do dnia 25.01.2011r.

Informacje pochodzą ze strony www.takiejakkiedys.pl

Kontakt

Edelman Polska Sp. z o.o.
ul. Flisa 4
02-247 Warszawa
tel.: (22) 576 35 55
biuro@edelman.com
www.edelman.com.pl