Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie15
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Spichlerz Górnego Śląska" – konkurs na logo

organizator:

Fundacja Lokalna Grupa Działania "Spichlerz Górnego Śląska"

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.11.2010

"Spichlerz Górnego Śląska" – konkurs na logo

Celem konkursu jest opracowanie logo Lokalnej Grupy Działania „Spichlerz Górnego Śląska”. Logo będzie wykorzystywane jako symbol identyfikujący Spichlerz Górnego Śląska oraz jako znak umieszczany m. in.:

 • na materiałach promocyjnych i informacyjnych LGD, w tym na gadżetach reklamowych
 • w publikacjach (wydawnictwa kulturalne, przewodniki, mapy, etc.)
 • na stronach internetowych LGD, w prezentacjach multimedialnych
 • na terenowym oznakowaniu turystycznym (tablice informacyjne, kierunkowskazy etc.)

Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest adresowany do młodych twórców pow. 15 roku życia, studentów, artystów plastyków, agencji reklamowych i PR oraz ich pracowników indywidualnie a także osób amatorsko zajmujących się projektowaniem graficznym.

Na konkurs każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 prace konkursowe. Prace należy dostarczyć w wersji elektronicznej w formie pliku – format wektorowy zamieniony na krzywe, zapisany w rozszerzeniach (do wyboru) AI, CDR, EPS oraz dodatkowo w wersji JPG (czarno-biała i kolorowa).

Prace muszą spełniać poniższe warunki:

 • działać jako symbol
 • zawierać znak graficzny oraz napis: Spichlerz Górnego Śląska (w wersji z napisem pod znakiem graficznym oraz w wersji obok znaku graficznego po prawej jego stronie)
 • uwzględniać charakter LGD oraz zakres jej działalności
 • być łatwe do skojarzenia i zapamiętania
 • być czytelne i funkcjonalne zarówno w dużych jak i małych formatach (np. na gadżetach reklamowych)

Termin nadsyłania prac: od 15 listopada – do 30 listopada. Do każdej pracy konkursowej uczestnik zobowiązany jest przysłać osobno kartę zgłoszeniową

Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wytypuje 15 najciekawszych pomysłów, które zostaną poddane otwartemu głosowaniu wszystkich zainteresowanych osób. Z 5 prac, które otrzymają największą ilość głosów zostanie utworzona tzw. lista finałowa. Z tej listy Komisja Konkursowa wybierze pracę zwycięską.

W konkursie wyłoniona zostanie jedna praca. Autor nadesłanej pracy otrzyma nagrodę finansową w wysokości 3000 zł netto. Nagroda zostanie wypłacona w formie umowy o dzieło na stworzenie logo lub rachunku w przypadku podmiotów gospodarczych. Warunkiem odebrania nagrody będzie przekazanie organizatorowi praw autorskich do nadesłanej pracy. Fundacja poda do publicznej wiadomości imię i nazwisko lub nazwę zwycięzcy po 15 stycznia 2010 r. Nagroda zostanie przekazana w ciągu jednego miesiąca od daty ogłoszenia wyników konkursu.

Informacje pochodzą ze strony www.spichlerz.org.pl

Kontakt

Fundacja Lokalna Grupa Działania "Spichlerz Górnego Śląska"
ul. Zamkowa 3
42-286 Koszęcin
tel.: (34) 310 64 05
biuro@spichlerz.info.pl
www.spichlerz.org.pl