Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Sochaczewski Turniej Jednego Wiersza o "Kałamarz Metafor"

organizator:

Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 22.11.2010

Sochaczewski Turniej Jednego Wiersza o "Kałamarz Metafor"

Konkurs poetycki jest imprezą otwartą, przeznaczoną dla wszystkich miłośników poezji z całego kraju którzy ukończyli 16 lat, zarówno amatorów jak i profesjonalistów.

Każdy autor może zgłosić jeden utwór poetycki, który stanowi oryginalne dzieło jego pracy twórczej, nigdzie dotąd nie nagradzane i nie publikowane. Tematyka utworów jest dowolna. Utwory zgłaszane do turnieju nie powinny przekraczać 50 wersów.

Uczestnicy turnieju mają za zadanie osobiście zaprezentować przed zgromadzoną publicznością oraz jurorami jeden utwór poetycki własnego autorstwa. W uzasadnionych przypadkach organizator może wyrazić zgodę na zastępstwo podczas prezentacji przez inną osobę.

Zgłoszenia utworu należy dokonać przed rozpoczęciem konkursu – najlepiej nadsyłając maszynopis lub wydruk komputerowy na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie
ul. Żeromskiego 39A
96-500 Sochaczew
a-mail: mbp.sochaczew@gmail.com
z dopiskiem na kopercie: Sochaczewski Turniej Jednego Wiersza

(tradycyjny list lub wiadomość poczty elektronicznej) do dnia 22 listopada 2010r. Ostateczne zamknięcie listy uczestników nastąpi w dniu imprezy, przed rozpoczęciem konkursu.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie swoich danych osobowych na potrzeby Organizatora w celu prowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców, wydawania, odbioru i rozliczania nagród oraz publikację wierszy, imion i nazwisk laureatów na stronie internetowej Organizatora, w materiałach promocyjnych i w lokalnej prasie zainteresowanej Turniejem, bez prawa żądania dodatkowego wynagrodzenia poza przyznanymi nagrodami.

Wyboru najlepszych wierszy i podziału nagród dokona Jury powołane przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie. Obradom Jury przewodniczył będzie Jerzy Jankowski – poeta, dziennikarz, nauczyciel, animator życia literackiego, członek Związku Literatów Polskich.

Dla zwycięzców przewidziano nagrody, w tym 1 Główną Nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł, 2 wyróżnienia pieniężne w wysokości 200 zł oraz nagrody książkowe. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród.

Informacje pochodzą ze strony www.biblioteka.e-sochaczew.pl

Kontakt

Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie
ul. Żeromskiego 39A
96-500 Sochaczew
tel.: (46) 862 46 61
mbp.sochaczew@gmail.com
www.biblioteka.e-sochaczew.pl