Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie21
 • studenci51
 • absolwenci47
 • doktoranci13
 • naukowcy8
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne26
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie55
 • międzynarodowe2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa2
 • firma12
 • instytucja rządowa12
 • samorząd19
 • inny1
Wróć do listy

"Śmigłowiec ratunkowy w oczach dziecka" – konkurs plastyczny

organizator:

SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 26.05.2011

"Śmigłowiec ratunkowy w oczach dziecka" – konkurs plastyczny

Celem konkursu jest:

 • promocja wiedzy dzieci i młodzieży na temat działalności Sp ZOZ LPR
 • zapoznanie uczestników konkursu z funkcjonowaniem Sp ZOZ LPR
 • kształtowanie postawy twórczej u dzieci i młodzieży
 • umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowanie swojego talentu plastycznego

W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym od 5 lat, uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów.

Nagrody będą przyznawane w czterech kategoriach wiekowych:

 • od 5 do 7 lat
 • od 8 do 10 lat
 • od 11 do 13 lat
 • od 14 do 16 lat

Forma pracy – indywidualna, wykonana dowolną techniką plastyczną (ołówek, kredki, pastele, farby plakatowe, wycinanki, itp.). Format – maksymalnie A3.

Każda praca musi być opisana na odwrocie: imię, nazwisko, data urodzenia uczestnika oraz adres zamieszkania, telefon, adres e-mail opiekuna prawnego uczestnika konkursu. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie o akceptacji warunków regulaminu, zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych podpisane przez przedstawiciela ustawowego uczestnika działającego w imieniu uczestnika, według wzoru.

Nadesłane prace nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane i prezentowane na innych konkursach.

Organizator będzie uprawniony do nieodpłatnego wykorzystywania wszystkich prac zgłoszonych do konkursu na wskazanych w regulaminie polach eksploatacji w celu informowania o konkursie, reklamy i promocji konkursu, realizacji postępowania konkursowego oraz prezentacji wyników konkursu.

Prace należy przesłać pocztą, przesyłką kurierską lub złożyć osobiście w siedzibie Organizatora:

SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Księżycowa 5
01-934 Warszawa

w terminie do 26 maja 2011 r. (decyduje data doręczenia pracy do siedziby Organizatora).

O wyłonieniu zwycięzcy decyduje powołana w tym celu komisja konkursowa.

Kryterium oceny:

 • walory artystyczne i estetyczne
 • ciekawa interpretacja proponowanej tematyki
 • prawdopodobieństwo samodzielnego wykonania pracy przez uczestnika konkursu

W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe o równowartości 1000 zł brutto dla każdej kategorii wiekowej.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 27 maja 2011 r., o wynikach konkursu Organizator poinformuje zwycięzców telefonicznie.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: (22) 568 19 30 lub pisząc na adres e-mail: centrala@lpr.com.pl

Informacje pochodzą ze strony www.lpr.com.pl

Kontakt

SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Księżycowa 5
01-934 Warszawa
(22) 568 19 30
centrala@lpr.com.pl
www.lpr.com.p