Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Smaki Życia Codziennego" – konkurs fotograficzny

organizator:

Katedra Kulturoznawstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.05.2011

"Smaki Życia Codziennego" – konkurs fotograficzny

Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych fotografią amatorską, a w szczególności do kandydatów na studia I stopnia na kierunku kulturoznawstwo w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu.

Celem konkursu jest popularyzacja fotografii amatorskiej jako narzędzia i metody interpretowania i tworzenia rzeczywistości kulturowej, a zwłaszcza tej jej części, która składa się na codzienność.

Nagrodami w konkursie są wydawnictwa albumowe ufundowane przez Wydawnictwo Bosz oraz udział w wystawie nagrodzonych prac.

Konkurs podzielony jest na trzy etapy.

 • Etap I

Uczestnicy przesyłają swoje prace (1 kwietnia – 31 maja 2011).

 • Etap II

Komisja Konkursowa ocenia nadesłane prace i wyłania laureatów konkursu (1-5 czerwca 2011).

 • Etap III

Komisja konkursowa organizuje uroczyste wręczenie nagród. Prace laureatów są prezentowane na wystawach na terenie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej i w księgarni „Tajne Komplety” (Wrocław, Przejście Garncarskie 2) oraz publikowane na stronach Katedry Kulturoznawstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej i portalu tuwroclaw.com (czerwiec 2011).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie Komisji Konkursowej, w terminie do 31 maja 2011, fotografii -jednej lub kilku, ale nie więcej niż pięciu. Fotografie muszą mieć postać cyfrową (akceptowalne formaty: tiff, jpg) i wielkość nie mniejszą niż 8 megapikseli. Wielkość nadsyłanych fotografii nie powinna też przekroczyć 12 megapikseli.

Fotografie biorące udział w konkursie muszą dotyczyć codzienności, rozumianej jako wszystko to, co nie jest nietypowe i odświętne, i dlatego jest – czy raczej wydaje się – zwykłe i nieważne. Tematem nadsyłanych prac może być publiczna lub prywatna sfera życia, z wyłączeniem tych jej elementów, które mogą, w opinii komisji konkursowej, budzić zgorszenie.

W przypadku podejrzenia naruszenia prywatności komisja konkursowa może poprosić uczestnika konkursu o uzyskanie zgody na wykorzystanie wizerunku, a w razie jej nieuzyskania – zdyskwalifikować zdjęcie, którego opisana sytuacja dotyczy.

Pracę należy przesłać pocztą tradycyjną (płyta CD lub DVD, z dopiskiem „konkurs”) lub elektroniczną na adres:

Katedra Kulturoznawstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
ul. Strzegomska 47, pok. 120A
53-611 Wrocław

lub dswkulturoznawstwo@gmail.com.

Oprócz prac uczestnicy konkursu są zobowiązani dostarczyć komisji konkursowej następujące dokumenty (wydrukowane i własnoręcznie podpisane):

 • oświadczenie o autorstwie nadesłanej fotografii
 • oświadczenie o akceptacji postanowień regulaminu

Przesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej wykorzystanie przez organizatorów konkursu w celach z nim związanych i wskazanych w regulaminie.

Informacje pochodzą ze strony www.kulturoznawstwo.net

Kontakt

Katedra Kulturoznawstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
ul. Strzegomska 47
53-611 Wrocław

dswkulturoznawstwo@gmail.com
www.kulturoznawstwo.net