Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci82
 • absolwenci82
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni37
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • muzyczne2
 • artystyczne26
 • naukowe47
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie81
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa16
 • samorząd29
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Śladami rodu Scheiblerów – konkurs plastyczny

organizator:

Fundacja na Rzecz Ratowania Kaplicy K.W. Scheiblera

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.10.2010

Śladami rodu Scheiblerów – konkurs plastyczny

Zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie prac plastycznych ukazujących zachowane dziedzictwo rodziny Karola Scheiblera, na które składają się zabytkowe obiekty, takie jak: fabryki, pałace, wille, domy osiedli przyfabrycznych, budynki użyteczności publicznej, obiekty sakralne, parki i elementy małej architektury.

Prace mogą być wykonane w dowolnie wybranej technice plastycznej, z wyłączeniem wszelkich technik komputerowych

Celem konkursu jest:

 • zapoznanie uczestników z różnorodnymi obiektami jakie pozostawiła po sobie w Łodzi rodzina Scheiblerów,
 • zapoznanie uczniów z historią dawnej Łodzi i jej kulturowym dziedzictwem.

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i liceów oraz członkowie kół plastycznych działających przy różnego rodzaju instytucjach kulturalnych.

Format dostarczonych prac jest dowolny. Na konkurs można dostarczyć dowolną ilość prac jednego autora. Wszystkie prace muszą być wykonane samodzielnie i własnoręcznie. Każdą pracę należy opisać: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa, adres i dane szkoły (klasa) bądź instytucji kulturalnej. Na kopercie należy dopisać: konkurs – Śladami rodu Scheiblerów.

Prace należy przesłać
bądź przekazać osobiście na adres Organizatora w terminie do 10 października 2010 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 24 października 2010 r.

Przewiduje się przyznanie trzech nagród oraz od 3 do 5 wyróżnień. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Komisja Konkursowa będzie kierować się następującymi kryteriami:

 • zgodność pracy z zadanym tematem konkursu,
 • oryginalność ujęcia tematu,
 • walory artystyczne prac


Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród
odbędzie się na wernisażu wystawy pokonkursowej w listopadzie 2010 r.

Informacje pochodzą ze strony www.scheibler.org.pl

Kontakt

Fundacja na Rzecz Ratowania Kaplicy K.W. Scheiblera
ul. Legionów 81
91-072 Łódź

karolscheibler@op.pl
www.scheibler.org.pl