Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci43
 • absolwenci43
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie12
 • artystyczne16
 • naukowe25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie44
 • międzynarodowe4
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma7
 • instytucja rządowa11
 • samorząd21
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Śladami Leona Wyczółkowskiego" – II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego

organizator:

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.12.2010

"Śladami Leona Wyczółkowskiego" – II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego

Konkurs jest przeznaczony dla osób nie zajmujących się fotografią zawodowo. W konkursie nie ma ograniczeń wiekowych, uczestnicy będą oceniani w dwóch grupach wiekowych:

 • do 16 lat
 • powyżej 16 lat

Autor zobowiązuje się do dostarczenia Organizatorowi prac o minimalnych wymiarach 15x21cm i maksymalnych 30x40cm. Tematyka zdjęć musi być związana z tytułem konkursu, czyli z twórczością Leona Wyczółkowskiego, przykładowe dzieła podane na stronie internetowej www.muzeum.bydgoszcz.pl Prace należy nadsyłać w terminie do 10 grudnia 2010. Do prac należy załączyć wypełniony drukowanymi literami i podpisany formularz zgłoszeniowy.

Maksymalna ilość nadesłanych na konkurs zdjęć – 5 Wszystkie zdjęcia powinny zawierać następujące dane: kolejne numery prac, imię i nazwisko autora wpisane na zdjęciach ołówkiem. Komplet materiałów należy przesyłać drogą pocztową na adres:

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
ul. Gdańska 4
85-006 Bydgoszcz

z dopiskiem „Konkurs”

Nagrodzeni autorzy zostaną powiadomieni pisemnie w terminie do 31 grudnia 2010. Lista nagrodzonych osób będzie dostępna na stronie internetowej muzeum www.muzeum.bydgoszcz.pl Wystawa pokonkursowa i wręczenie nagród nastąpi w dniu 8 stycznia 2011 r. w budynku muzeum przy ul. Grodzkiej 7/11.

Informacje pochodzą ze strony www.muzeum.bydgoszcz.pl

Kontakt

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
ul. Gdańska 4
85-006 Bydgoszcz

muzeum@muzeum.bydgoszcz.pl
www.muzeum.bydgoszcz.pl