Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci40
 • absolwenci40
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie13
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie41
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd21
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Skończmy z marnowaniem wody" – konkurs na plakat Kampanii na Rzecz Rozwoju Zrównoważonego

organizator:

Fundacja Nasza Ziemia

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 12.04.2013

"Skończmy z marnowaniem wody" – konkurs na plakat Kampanii na Rzecz Rozwoju Zrównoważonego

Od dzisiaj (11 marca) do 12 kwietnia trwa nabór prac w konkursie na plakat Kampanii na Rzecz Rozwoju Zrównoważonego. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, studentów i absolwentów artystycznych szkół wyższych, organizowany przez Fundację Nasza Ziemia we współpracy z Izbą Gospodarczą Reklamy Zewnętrznej.
Tematem konkursu jest plakat edukacyjno-informacyjny, którego zadaniem jest upowszechnianie wśród społeczeństwa wiedzy o potrzebie poszanowania wody, a w szczególności: niemarnowania wody, malejących zasobów wodnych, wpływie braku wody na człowieka i środowisko oraz znaczenie wody w przyrodzie.

Nagrody:
Jury, pod przewodnictwem plakacisty Andrzeja Pągowskiego przyzna jedną nagrodę główną i dwa wyróżnienia. Autor lub autorzy plakatu nagrodzonego Nagrodą główną otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 5.000,00 zł. brutto. Autor lub autorzy każdego z dwóch wyróżnień otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 2.000,00 zł.

Zasady udziału w konkursie:

 • Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która w chwili przystąpienia do Konkursu jest pełnoletnia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Zadaniem uczestników jest zaprojektowanie oryginalnego plakatu, który będzie wykorzystany przez Fundację Nasza Ziemia w Kampanii rzecz Rozwoju Zrównoważonego
 • Można zgłosić projekt typograficzny, w którym litery grają główną rolę – wtedy autor plakatu ustala również hasło przewodnie. Można także przedstawić pracę bez hasła, posługując się tylko obrazem.
 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 projekty.
 • Można zgłosić do Konkursu projekt, który jest pracą zbiorową.
 • Plakat należy zaprojektować w układzie pionowym w formacie B1 oraz w formacie 120×180 cm
 • U dołu Plakatu należy pozostawić wolną przestrzeń wysokości 15 cm (w Formacie B1) i 40 cm (w formacie do nośników City Light), na umieszczenie logotypów partnerów kampanii.
 • Wszystkie projekty muszą zostać przesłane jedynie w postaci cyfrowej. Dotyczy to również prac wykonanych technikami tradycyjnymi, takimi jak farby, ołówek, fotografia, collage, techniki mieszane, które następnie zostały przez autorów zreprodukowane i zapisane w postaci cyfrowej. Nie należy wówczas przysyłać żadnych wydruków ploterowych.
 • Projekty, należy zapisać jako CMYK w formacie TIFF (spłaszczony, bez warstw) o wielkości 70,7 x 100 cm z rozdzielczością 350 dpi. Dokument należy nazwać dowolną sześciocyfrową liczbą z rozszerzeniem „.tif”, np. 357246.tif. Liczba ta jest godłem pracy. Jeżeli autor wykona więcej niż jedną pracę, każda z nich musi mieć inne godło. Projekt powinien zostać nagrany na płycie CD. Na jednej płycie CD można zapisać tylko jeden projekt. Jeżeli autor wykona więcej niż jedną pracę, każda z nich musi zostać nagrana na osobnej płycie i opatrzona osobnym godłem.
 • Na każdej płycie CD należy napisać to samo godło, którym nazwany został zapisany na niej dokument. Na płycie oprócz godła nie można umieszczać żadnych dodatkowych uwag i adnotacji. Do każdej płyty należy dołączyć zaklejoną kopertę oznaczoną tym samym godłem, zawierającą wypełnioną i odręcznie podpisaną kartę zgłoszenia. W wypadku pracy zbiorowej każdy ze współautorów wypełnia osobny formularz. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej www.naszaziemia.pl i www.igrz.com.pl.
 • Płyty CD z dołączonymi kartami zgłoszenia muszą dotrzeć do siedziby Organizatora Konkursu pod adresem Fundacja Nasza Ziemia, ul. Hoża 3/5, 02-528 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs na plakat”, do dnia 12 kwietnia 2013 roku do godziny 17.00. Prace, które dotrą po tym terminie, nie będą oceniane.
 • Dodatkowo każdy uczestnik, zobowiązany jest do dnia 12 kwietnia 2013 roku do godziny 16.00 przesłać pod adresem mailowym organizatora konkursu fundacja@naszaziemia.pl wglądówkę swojego projektu. Do tego celu projekt należy zapisać jako CMYK w formacie JPEG (Maximum Quality) o wielkości 7,07 x 10 cm z rozdzielczością 35 dpi. Dokument należy nazwać tym samym godłem pracy, o którym mowa w punkcie 10 regulaminu, ale z rozszerzeniem .jpg, np. 357246.jpg. Jeżeli autor wykona więcej niż jedną pracę, musi przesłać wglądówki każdej z nich.

Konkurs przeprowadzony jest w ramach drugiego etapu Kampanii na Rzecz Rozwoju Zrównoważonego prowadzonej przez Fundację Nasza Ziemia od 2012 roku. Celem kampanii jest propagowanie pojęcia i stylu życia opartego na zasadzie rozwoju zrównoważonego, a w szczególności prostych sposobów ochrony środowiska na co dzień, ochrony bioróżnorodności, racjonalnej gospodarki odpadami, nie marnowania wody i zwiększanie efektywności energetycznej.

Kontakt:
Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@naszaziemia.pl
tel. 22 622 81 18 lub 500 393 567

Informacja pochodzi ze strony naszaziemia.pl

Kontakt

Fundacja Nasza Ziemia
ul. Hoża 3/5,
02-528 Warszawa
tel. 22 622 81 18 lub 500 393 567
agnieszka.wieczorek@naszaziemia.pl
naszaziemia.pl