Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci35
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe20
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie36
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa6
 • samorząd14
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Skomplikowane i Proste – młodzi uczeni o swoich badaniach

organizator:

Forum Akademickie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.09.2015

Skomplikowane i Proste – młodzi uczeni o swoich badaniach

Honorowy patronat nad konkursem objęła prof. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły 35. roku życia: pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci.

Artykuły powinny popularyzować w przystępny sposób własne badania naukowe uczestników konkursu lub badania, w których brali oni udział. Na konkurs będą przyjmowane teksty w języku polskim o objętości 10-12 tys. znaków (ze spacjami) w trzech egzemplarzach opatrzonych hasłem (może to być wyraz, dwa wyrazy lub kombinacja liter i cyfr). Można dołączyć kilka fotografii i rysunków obrazujących badania (w tekście lub osobno). Prac nie należy podpisywać nazwiskiem. Do prac należy dodać zaklejoną kopertę listową formatu C6, oznaczoną tym samym hasłem, zawierającą dane osobowe autora (imię, nazwisko, wiek, stopień naukowy, miejsce pracy lub studiów doktoranckich, adres domowy, numer telefonu, adres e-mail) i krótką notę o przebiegu pracy naukowej (nie wymagamy spisu publikacji).

Artykuły należy przesyłać z dopiskiem „Konkurs” pod adresem redakcji do 10 września 2015 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2015.

Nagrody

Laureat I nagrody otrzyma:

 1. Nagrodę pieniężną w wysokości 5.000 zł – od Stowarzyszenia KOPIPOL
 2. Nagrodę pieniężną w wysokości 2.500 zł – od firmy PLAGIAT.PL
 3. Dwudniowe szkolenie podstawowe z obsługi Mapinfo Professional + zestaw Mapy cyfrowy IMAGIS, licencja na 1 stanowisko (Mapa administracyjna Polski z danymi statystycznymi GUS + Mapa topograficzna przeglądowa Polski) – od firmy IMAGIS
 4. Dysk SSD HX Savage 240 GB – od firmy KINGSTON Technology
 5. Książki o łącznej wartości 500 zł wg wskazań laureata z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN (w cenach katalogowych)


Laureat II nagrody otrzyma:

 1. Nagrodę pieniężną w wysokości 4.000 zł – od Stowarzyszenia KOPIPOL
 2. Nagrodę pieniężną w wysokości 2.000 zł – od firmy PLAGIAT.PL
 3. Zestaw Mapy cyfrowe IMAGIS, licencja na 1 stanowisko (Mapa administracyjna Polski z danymi statystycznymi GUS + Mapa Topograficzna przeglądowa Polski) – od firmy IMAGIS
 4. Dysk SSD HX Savage 240 GB – od firmy KINGSTON Technology
 5. Książki o łącznej wartości 400 zł wg wskazań laureata z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN

Laureat III nagrody otrzyma:

 1. Nagrodę pieniężną w wysokości 3.000 zł – od Stowarzyszenia KOPIPOL
 2. Nagrodę pieniężną w wysokości 1.500 zł – od firmy PLAGIAT.PL
 3. Zestaw Mapy cyfrowe IMAGIS, licencja na 1 stanowisko (Mapa administracyjna Polski z danymi statystycznymi GUS + Mapa Topograficzna przeglądowa Polski) – od firmy IMAGIS
 4. Dysk SSD HX Savage 240 GB – od firmy KINGSTON Technology
 5. Książki o łącznej wartości 300 zł wg wskazań laureata z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN

Wyróżnienia:

Przewidywane są cztery równorzędne wyróżnienia. Laureat każdego z nich otrzyma:

 1. Nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł – od Stowarzyszenia KOPIPOL
 2. Nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł – od firmy PLAGIAT.PL
 3. Pamięć USB 3,0 model DTSE9G2/128GB – od firmy KINGSTON Technology
 4. Książki o łącznej wartości 100 zł wg wskazań laureata z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymają książki z serii Monografie FNP, ufundowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, a także roczną prenumeratę „Forum Akademickiego”.

Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez: Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Imagis SA, Kingston Technology, Stowarzyszenie Kopipol, Plagiat.pl, Wydawnictwo Naukowe PWN oraz Akademicką Oficynę Wydawniczą sp. z o.o. Patronem konkursu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Nagrodzone i wyróżnione artykuły zostaną opublikowane w „Forum Akademickim”.
W jury zasiądą uczeni i popularyzatorzy nauki.

Teksty nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
Szczegółowe informacje: Grzegorz Filip, tel.: 81 524 02 55
lub 81 528 08 22-23.

Informacje pochodzą ze strony: https://forumakademickie.pl/konkurs/

Kontakt

Forum Akademickie
ul. Tomasza Zana 38 a
20-601 LUBLIN
tel.: 81 524 02 55
redakcja@forumakademickie.pl
https://forumakademickie.pl/konkurs/