Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci82
 • absolwenci82
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni37
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • muzyczne2
 • artystyczne26
 • naukowe47
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie81
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa16
 • samorząd29
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Skłodowska – Curie była kobietą! – X Edycja Konkursu na Plakat

organizator:

Art Marketing Syndicate SA

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.11.2010

Skłodowska – Curie była kobietą! – X Edycja Konkursu na Plakat

Projekt Galeria Plakatu AMS stawia sobie za cel rozbudzenie społecznego zainteresowania reklamą zewnętrzną i poprawę jej wizerunku poprzez promowanie dobrze zaprojektowanych plakatów, a tym samym kreowanie wzorców estetycznych i funkcjonalnych reklamy zewnętrznej.

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która w chwili przystąpienia do Konkursu jest pełnoletnia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Zadaniem uczestników Konkursu jest zaprojektowanie plakatu, poświęconego problemowi równouprawnienia kobiet. Hasło „Skłodowska-Curie była kobietą!” zostało wybrane jedynie do celów promocji Konkursu, zatem Organizator nie oczekuje, że nadesłane prace będą wyłącznie jego dosłowną ilustracją.Na plakacie może znaleźć się inne hasło, zaproponowane przez autora.
Można zgłosić projekt typograficzny, w którym litery odgrywać będą główną rolę, lub przedstawić pracę bez liter, posługując się tylko obrazem. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 3 projekty, przy czym każdy z projektów musi stanowić osobną całość. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone zestawy plakatów tworzące cykl. Nie należy przysyłać kilku wariantów jednej pracy, różniących się między sobą jedynie kompozycją elementów albo kolorystyką. Do Konkursu można zgłosić projekt, który jest pracą zbiorową. Pełna treść regulaminu dostępna jest na stronie www.ams.com.pl.

Prace wraz z dołączonymi kartami zgłoszenia muszą dotrzeć do siedziby Audytora Konkursu:

KPMG Audyt sp. z o.o.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

z dopiskiem „Galeria”, do 15 listopada 2010 roku do godziny 17.00. Prace, które dotrą po tym terminie, nie będą oceniane. Jury, oceniając zgłoszone prace, stosować będzie dwa kryteria: wartość artystyczną i zgodność z zasadami projektowania reklamy zewnętrznej.

Organizator przyzna jedną nagrodę główną – autor lub autorzy nagrodzonego plakatu otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 7.000 zł i trzy egzemplarze nagrodzonego plakatu, wydrukowanego w formacie 120 x 180 cm. Organizator przyzna pięć równorzędnych wyróżnień – każdy z autorów wyróżnionych plakatów otrzyma trzy egzemplarze wyróżnionego plakatu, wydrukowanego w formacie 120 x 180 cm.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 25 listopada 2010 roku podczas uroczystego wernisażu pokonkursowej wystawy zorganizowanej w Warszawie. Na wystawie, obok pracy nagrodzonej nagrodą główną znajdą się także prace wyróżnione i prace zakwalifikowane do wystawy przez jury.

Informacje pochodzą ze strony www.ams.com.pl

Kontakt

Art Marketing Syndicate SA
ul. Bobrowiecka 1
00-728 Warszawa


www.ams.com.pl