Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci29
 • absolwenci28
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie11
 • muzyczne1
 • artystyczne16
 • naukowe16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie28
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa2
 • firma9
 • instytucja rządowa6
 • samorząd10
 • inny1
Wróć do listy

SKILLS – Coaching

organizator:

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 12.01.2015

SKILLS – Coaching

Celem programu jest udzielenie młodym naukowcom wsparcia w podejmowaniu wyzwań zawodowych i osiąganiu kolejnych etapów kariery naukowej, w procesie podejmowania decyzji oraz w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w pracy zawodowej.
Program umożliwia pracę pod okiem doświadczonego coacha.
Adresaci:
 • pracownicy naukowi zamieszkali w Polsce i zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora,
 • absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora.
Naukowcom zakwalifikowanym do programu zapewniamy finansowanie procesu coachingowego składającego się z od 3 do 6 sesji coachingowych trwających 90-120 minut. Sesje z wykwalifikowanym coachem współpracującym z FNP będą odbywać się co do zasady raz w miesiącu, w miejscu i terminie wskazanym przez uczestnika.
Zobacz listę coachów na stronie: www.fnp.org.pl/oferta/skills-coaching/
W trakcie procesu coachingowego uczestnik pracuje nad rozwijaniem kompetencji zawodowych w wybranym przez siebie obszarze zgodnym z celami projektu SKILLS, czyli dotyczących zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komunikacji naukowej, komercjalizacji wyników badań lub przedsiębiorczości.
Zaletą programu jest jego spersonalizowany charakter i ścisłe dostosowanie do aktualnych wyzwań zawodowych uczestnika. Pod okiem coacha uczestnik będzie mógł przeprowadzić dokładną diagnozę swojej sytuacji zawodowej, a następnie opracować i wdrożyć działania mające na celu rozwój w wybranym przez niego obszarze. Ze względu na indywidualny charakter coachingu zakres szczegółowych zagadnień, które mogą być jego przedmiotem, jest bardzo szeroki. Przykładowo można wskazać na: planowanie ścieżki rozwoju zawodowego, budowanie własnego zespołu, kierowanie zespołem badawczym (także interdyscyplinarnym), mentoring, zarządzanie projektami badawczymi, umiejętność negocjacji czy komunikacja wyników badań różnym grupom odbiorców.
Więcej informacji na stronie: www.fnp.org.pl/oferta/skills-coaching/
Jakub Rytka
Specjalista ds. Komunikacji z Uczestnikami
tel.: 22 311 84 28, 604 128 299
Justyna Motrenko
Koordynator Programów MENTORING i COACHING
tel.: 22 311 84 27, 604 128 083
Informacje pochodzą ze strony: www.fnp.org.pl/oferta/skills-coaching/

Kontakt

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
.
.
tel.: 22 311 84 28, 604 128 299
rytka@fnp.org.pl
www.fnp.org.pl/oferta/skills-coaching/