Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci78
 • absolwenci77
 • doktoranci18
 • naukowcy17
 • inni36
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne1
 • artystyczne27
 • naukowe48
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe8
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa5
 • firma14
 • instytucja rządowa16
 • samorząd31
 • inny2
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Sekcja ShowOFF Festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie 2011

organizator:

Fundacja Sztuk Wizualnych

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.02.2011

Sekcja ShowOFF Festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie 2011

Organizatorem Sekcji ShowOFF odbywającej się w ramach Festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie 2011 jest Fundacja Sztuk Wizualnych z siedzibą w Krakowie.

Uczestnikami Sekcji mogą być wszystkie osoby fizyczne, które dokonają zgłoszenia nie później niż do dnia 20 lutego 2001 roku. Zgłoszenie następuje poprzez:

 • przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • przesłania projektów autorskich (zdjęć w ilości nie większej niż 15, projektów multimedialnych – fotokasty, projekty video itp.) o łącznej wadze nie większej niż 5mb

Wszystkie pliki powinny być opisane wg schematu „imie_nazwisko_1.jpg”. Do Sekcji można zgłosić projekty skończone, bądź w trakcie realizacji.

Z chwilą przesłania zgłoszenia uczestnik oświadcza, iż:

 • jest twórcą projektu autorskiego zgłoszonego, lub prezentowanego w ramach Sekcji i posiada do niego wszelkie prawa autorskie, a także iż projekt ten wolny jest od roszczeń osób trzecich
 • udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niepodlegającej wypowiedzeniu, podlegającej zbyciu, nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji na korzystanie ze zgłoszonego, lub prezentowanego w ramach Sekcji projektu autorskiego, w celu realizacji i promocji Sekcji, Festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie oraz Organizatora, a w tym w szczególności udziela zezwolenia na jego wystawianie, wyświetlanie, wykorzystanie w prasie, telewizji, internecie, katalogu Sekcji, lub Festiwalu i na płytach CD/DVD.

Organizator oświadcza, iż korzystanie z projektów autorskich nie będzie się wiązać z naruszeniem dóbr osobistych Uczestników Sekcji.

Spośród Uczestników wybrani zostaną Laureaci. Wyboru Laureatów dokonają Kuratorzy wybrani przez Organizatora. Warunki prezentacji autorskich projektów Laureatów w ramach Sekcji, zostaną uzgodnione indywidualnie między Laureatem, Kuratorem oraz Organizatorem, któremu przysługuje zdanie rozstrzygające.

Informacje pochodzą ze strony www.photomonth.com

Kontakt

Fundacja Sztuk Wizualnych
ul. Piekarska 11/12
31-067 Kraków
tel.: (12) 429 59 08
office@photomonth.com
www.photomonth.com