Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci85
 • absolwenci87
 • doktoranci26
 • naukowcy20
 • inni60
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie22
 • artystyczne39
 • naukowe38
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie91
 • kujawsko-pomorskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie2
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa6
 • firma20
 • instytucja rządowa22
 • samorząd26
 • inny1
Wróć do listy

"Scena letnia w obiektywie" – konkurs Nordea Foto

organizator:

Nordea Bank Polska S.A.

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 76
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.08.2010

"Scena letnia w obiektywie" – konkurs Nordea Foto

Nordea Bank Polska S.A. ogłasza konkurs na najlepsze fotografie Sceny Letniej Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, w sezonie 2010.

W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy fotografujący, zarówno fotograficy profesjonaliści, jak i amatorzy. Każdy uczestnik może zgłosić zdjęcia pojedyncze i/lub fotoreportaże ( do ośmiu fotografii ) w formacie minimalnym 15 x 21 cm do 30 x 40 cm. Dopuszczalne są również wydruki zdjęć z zapisu cyfrowego. Koszty wykonania odbitek oraz przesyłki zdjęć ponoszą zgłaszający.

Prace należy przesyłać na adres:

Centrala Nordea Bank Polska S.A.
Departament Marketingu i Komunikacji
ul. Kielecka 2
81-303 Gdynia

najpóźniej do 10 sierpnia 2010 roku włącznie z dopiskiem na kopercie ,”Nordea Foto”. O dotrzymaniu terminu zgłaszania prac decyduje data otrzymania przesyłki przez Departament Marketingu i Komunikacji. Dopuszcza się również dostarczenie prac osobiście do Centrali Nordea Bank Polska S.A., przy ul. Kieleckiej 2 w Gdynia. Prace należy pozostawić w recepcji Banku.

Zdjęcia powinny być opatrzone pseudonimem, tytułem zdjęcia, kolejnym numerem zdjęcia i określeniem „profesjonalny” dla zdjęć nadesłanych przez fotografika profesjonalistę lub „amator” dla zdjęć nadesłanych przez fotografika amatora. Brak określenia „profesjonalny” lub „amator” w opisie zdjęcia, spowoduje, że prace nie będą brały udziału w konkursie. Do kompletu zdjęć należy dołączyć, w zamkniętej kopercie, opatrzonej pseudonimem, dane o autorze (imię, nazwisko, adres, telefon, rok urodzenia).

Ogłoszenie wyników Konkursu będzie miało miejsce podczas gali zamknięcia Sceny Letniej
Teatru Miejskiego w Gdyni, która odbędzie się 15 sierpnia 2010 roku na plaży w Gdyni Orłowie. Nadesłanie zdjęć na konkurs stanowi jednocześnie zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych w trakcie ogłoszenia wyników.

Organizator przyznana następujące nagrody:

 • jedną nagrodę główną dla fotografika profesjonalisty w wysokości 3 000 zł brutto
 • jedno wyróżnienie dla fotografika profesjonalisty w formie kuponu na zakup sprzętu fotograficznego o wartości 1 000 zł brutto
 • jedna nagrodę główną dla fotografika amatora w wysokości 2 000 zł brutto
 • jedno wyróżnienie dla fotografika amatora w formie kuponu na zakup sprzętu fotograficznego o wartości 1 000 zł brutto

Informacje pochodzą ze strony www.nordea.pl

Kontakt

Nordea Bank Polska S.A.
ul. Kielecka 2
81-303 Gdynia
tel.: (58) 669 10 00

www.nordea.pl