Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Różne spojrzenia, jedno myślenie – zachować różnorodność biologiczną!"

organizator:

Szkoła Leśna na Barbarce

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 15.06.2011

"Różne spojrzenia, jedno myślenie – zachować różnorodność biologiczną!"

Celem konkursu jest:

 • propagowanie idei ochrony przyrody wśród społeczeństwa
 • promocja postaw, wydarzeń i działań proekologicznych
 • edukacja w zakresie umiejętności obserwacji przyrody i zjawisk ekologicznych
 • ukazanie różnorodności biologicznej i piękna natury
 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej

Konkurs skierowany jest do mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego, warmińsko- mazurskiego, pomorskiego, wielkopolskiego w dwóch kategoriach wiekowych:

 • 13-18 lat
 • osoby powyżej 18 lat

Konkurs zostanie rozegrany w dwóch kategoriach tematycznych:

 • fotografia
 • film

Zakres tematyczny konkursu:

 • dobre praktyki i ciekawe działania proekologiczne, wydarzenia i zachowania godne uwagi
 • dokumentowanie piękna przyrody, w tym gatunków chronionych, walorów wybranych obszarów i miejsc cennych przyrodniczo oraz bogactwa gatunkowego
 • „piękne, nie-stracone” – prezentacja miejsc o niewykorzystanym, zniszczonym lub zaniedbanym potencjale ekologicznym (forma „patrolu”), które można przywrócić do używalności lub nadać im nowy sens

Kategoria fotografia.

Prace należy wykonać indywidualnie. Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia. Zdjęcia należy wydrukować w formacie 20cmx30cm oraz przesłać na nośniku elektronicznym (płyta CD). Każde zdjęcie oraz płytę należy podpisać/nakleić kartę zgłoszenia.

Kategoria film.

Prace należy wykonać indywidualnie. Dopuszcza się, w przypadku filmu, pracę grupową, ale w zgłoszeniu należy podać głównego autora pracy. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 3 filmy. Wymagania techniczne filmu: nie dłuższy niż 3 min., z podkładem dźwiękowym, w formacie avi. Filmy należy przesłać na nośniku elektronicznym (płyta CD). Płytę należy podpisać/nakleić kartę zgłoszenia.

Konkurs ma strukturę wieloetapową:

 • I etap – nadsyłanie prac do konkursu 1 luty – 15 czerwca 2011
 • II etap – ocena prac przez jury konkursu, wybór 28 prac – 15 czerwca – lipiec 2011
 • III etap – ocena 28 prac przez internautów lipiec – 15 września 2011
 • IV etap – organizacja warsztatów lipiec – sierpień 2011
 • V etap – podsumowanie konkursu z wręczeniem nagród – październik 2011

Kryteria oceny:

 • poprawność merytoryczna
 • estetyka
 • ujęcie tematu

W każdej kategorii tematycznej i wiekowej zostanie przyznana 1 nagroda główna oraz po 6 wyróżnień w kategoriach tematycznych. Nagrodami głównymi w konkursie są: aparat, kamera, laptopy. Dodatkowo osoby, których prace przejdą wstępna eliminację jury będą brały udział w profesjonalnych warsztatach fotograficzno-filmowych.

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie, nigdzie nie publikowane. Wraz z pracami należy złożyć wypełnioną kartę zgłoszenia – jest to warunek przyjęcia pracy do konkursu. Prace należy przesłać lub składać bezpośrednio u organizatora:

Szkoła Leśna na Barbarce
ul. Przysiecka 13
87-100 Toruń

Liczy się data stempla pocztowego.

Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcia prac w trakcie przesyłki. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:

 • nie informowania autorów prac, które nie zostały nagrodzone
 • bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac oraz wykorzystania podstawowych danych autorów w środkach masowego przekazu informacji
 • bezpłatnego przejęcia do archiwum Szkoły Leśnej na Barbarce prac nagrodzonych i wyróżnionych
 • nie odsyłania prac, chyba że uczestnik zgłosił się osobiście po odbiór swojej pracy do siedziby Szkoły Leśnej na Barbarce, w terminie 14 dni po rozstrzygnięciu konkursu

Informacje pochodzą ze strony www.ekomultikonkurs.pl

Kontakt

Szkoła Leśna na Barbarce
ul. Przysiecka 13
87-100 Toruń
tel.: (56) 657 60 85

www.ekomultikonkurs.pl