Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci55
 • absolwenci49
 • doktoranci9
 • naukowcy7
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie17
 • sportowe1
 • artystyczne26
 • naukowe30
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie59
 • międzynarodowe6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa4
 • firma15
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
 • inny7
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Rolnictwo – Przyroda i Człowiek – konkurs fotograficzny dla młodzieży

organizator:

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 29.10.2010

Rolnictwo – Przyroda i Człowiek – konkurs fotograficzny dla młodzieży

Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku 14 – 26 lat, a udział w nim jest dobrowolny i bezpłatny. Fotografie zgłaszane do Konkursu mogą być wykonane zarówno w Polsce jak i zagranicą oraz muszą odnosić się do któregoś z poniższych tematów związanych ze zrównoważonym rolnictwem:

 1. Gospodarstwa rodzinne – tradycja, ekologia, miejsca pracy
 2. Rolnictwo ekologiczne
 3. Produkt regionalny – lokalne targi żywności – święta produktów regionalnych
 4. Wracamy do korzeni – stare odmiany i rasy w rolnictwie
 5. Polska wieś – ochrona krajobrazu kulturowo – przyrodniczego
 6. Etos rolnika – więź człowieka z ziemią
 7. Odpowiedzialny konsument kupuje lokalnie
 8. Rolnictwo wielkoprzemysłowe – zagrożenia dla środowiska
 9. Wspólna Polityka Rolna – ochrona europejskich rolników / bariera dla rozwoju rolnictwa w Afryce?
 10. Czy przyroda i rolnictwo mogą koegzystować? – programy rolno-środowiskowe Unii Europejskiej
 11. GMO – szansa dla głodujących / zagrożenie dla bioróżnorodności?
 12. Solidarność żywnościowa – jak możemy się zaangażować?

Uczestnik może zgłosić do Konkursu od 1 do 5 fotografii obrazujących dowolną ilość tematów. Fotografie mogą być wykonane w dowolnej technice, jednak do Konkursu muszą być przesłane w formie plików cyfrowych JPG o minimalnej rozdzielczości 2500 x 1700 pikseli. Wielkość pliku od 2 MB do 10 MB. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji fotografii.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości lub wielkości pliku.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2010 roku fotografii (tylko w wersji elektronicznej) wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres: wyzywic.swiat@gmail.com

Rozstrzygnięcie Konkursu jest dwuetapowe.
W pierwszym etapie Jury Konkursowe, złożone z 3 przedstawicieli Organizatora, wybierze 12 najlepszych fotografii. Jury dokona oceny biorąc pod uwagę m.in. ciekawe oddanie tematu, jakość, oryginalność oraz kreatywność nadesłanych fotografii.

Lista Uczestników nagrodzonych przez Jury w I etapie zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora do 8 listopada 2010 roku. W ramach drugiego etapu Konkursu, spośród 12 fotografii nagrodzonych przez Jury internauci wybiorą najlepszą fotografię, której autor otrzyma nagrodę główną. Głosowanie na najlepszą fotografię odbędzie się w Internecie na stronie Organizatora Konkursu. Wynik głosowania zostanie ogłoszony do 10 grudnia 2010 r.

Nagrodami w konkursie są: publikacja wybranych przez Jury 12 fotografii w kalendarzu edukacyjnym na temat zrównoważonego rolnictwa wydanym przez Organizatora, bony pieniężne do wykorzystania w ekologicznym sklepie internetowym wybranym z listy dostarczonej przez Organizatora o wartości 200 zł oraz sprzęt elektroniczny (dla 11 laureatów za kwotę 350 zł, dla autora najlepszej fotografii – aparat lustrzanka cyfrowa o wartości 1400 zł). Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu Konkursu drogą elektroniczną lub telefonicznie. Wręczenie nagród obędzie się w Krakowie, w siedzibie organizatora, w styczniu 2011 r. Organizator pokrywa koszty podróży laureatów do Krakowa i z powrotem.

Informacje pochodzą ze strony www.zielonasiec.pl

Kontakt

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
ul. Sławkowska 26a
31-014 Kraków
tel.: (12) 431 28 08
info@zielonasiec.pl
www.zielonasiec.pl