Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci81
 • absolwenci81
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni36
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie15
 • artystyczne26
 • naukowe47
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie80
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa16
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Rekrutacja na staże studenckie w Urzędzie Miasta Poznania

organizator:

Urząd Miasta Poznania

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 27.04.2014

Rekrutacja na staże studenckie w Urzędzie Miasta Poznania

Rekrutacja na „letnią” i „jesienną” edycję staży studenckich w Urzędzie Miasta

Urząd Miasta Poznania prowadzi rekrutację na kolejne edycje programu staży studenckich. Przyjmowanie zgłoszeń online trwać będzie do 27 kwietnia br. jednocześnie na dwie edycje – letnią i jesienną.

Inauguracja staży studenckich
Oferta staży kierowana jest do studentów III, IV i V roku studiów (a także I i II roku studiów uzupełniających magisterskich). Zachęcamy także do kandydowania studentów niepełnosprawnych.

Edycja letnia trwać będzie od czerwca do końca sierpnia 2014 roku, edycja jesienna – od września do końca listopada 2014 r. Na studentów w edycji letniej czeka 79 wolnych miejsc w 25 wydziałach i biurach, 2 miejsca w Poznańskim Centrum Świadczeń oraz 1 miejsce w Spółce Targowiska, a w edycji jesiennej – 82 wolne miejsca w 26 wydziałach i biurach, 2 miejsca w Poznańskim Centrum Świadczeń oraz 1 miejsce w Spółce Targowiska.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić online

UWAGA! Przed przystąpieniem do wypełniania  formularza należy otworzyć załącznik Aktualny wykaz wydziałów: edycja letnia XLI – edycja jesienna XLII i sprawdzić preferowane kierunki przypisane każdemu wydziałowi lub jednostce miejskiej. Formularz, zarówno na edycję letnią, jak i na edycję jesienną, należy wypełnić osobno w zależności od wyboru (można aplikować na dwie edycje jednocześnie).

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż w UMP jest:

 • posiadanie statusu studenta III, IV,V roku (I/II SUM), studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, szkoły państwowej lub prywatnej,
 • studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego Wydziału/Biura UMP (według wykazu wydziałów),
 • wypełnienie formularza online w terminie do 27 kwietnia 2014 r.

Ze studentami, którzy zakwalifikują się na staż do wybranego wydziału/biura Urzędu Miasta, zostaną podpisane umowy zlecenia. Podczas stażu studenci za wykonywane czynności (18 godzin w tygodniu) – otrzymają wynagrodzenie (stażowe). Na zakończenie stażu każdy z jego uczestników otrzyma zaświadczenie o jego odbyciu wraz z wyszczególnieniem zakresu pełnionych obowiązków.

Informacje pochodza ze strony:
www.poznan.pl

Kontakt

Urząd Miasta Poznania
Poznań Plac Kolegiacki
17 61-841 Poznań


www.poznan.pl