Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe2
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Rekrutacja do Collegium Invisibile

organizator:

Stowarzyszenie Naukowe Collegium Invisibile

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 29.02.2016

Rekrutacja do Collegium Invisibile

Co roku Collegium Invisibile organizuje rekrutację nowych członków. Do wzięcia w niej udziału zaproszeni są utalentowani studenci, którzy łączą swoją przyszłość z karierą naukową. Dwuetapowa, pieczołowicie opracowana i przygotowana procedura ma doprowadzić do wybrania grupy osób, które nie tylko wykazują szczególne predyspozycje do pracy naukowej, ale podzielają także wspólnotowe ideały Collegium.

O przyjęcie do Collegium Invisibile mogą ubiegać się studentki i studenci uczelni wyższych będący w chwili składania aplikacji na:

 • II lub III roku studiów licencjackich bądź inżynierskich
 • I, II lub III roku studiów magisterskich
 • II, III, IV lub V roku studiów magisterskich jednolitych wszystkich kierunków.

Rekrutacja składa się z dwóch etapów.

I. Pierwszy etap polega na:

wypełnieniu przez kandydata do Collegium formularza dostępnego na stronie www.rekrutacja.ci.edu.pl/formularz.php
nadesłaniu na adres Collegium pracy pisemnej o charakterze naukowym, o objętości maksymalnie 3500 słów (liczone są wszystkie słowa w nadesłanym pliku tekstowym). Należy nadesłać jedynie wersję elektroniczną na adres elektroniczny: rekrutacja@ci.edu.pl. Akceptowane są pliki w formacie MS Office .doc (nie PDF), jedynie osoby korzystające z formatu LaTeX proszone są o przesłanie zarówno wyjściowego pliku PDF jak i pliku źródłowego (.tex).
Ostateczny termin nadsyłania zarówno formularzy jak i prac pisemnych upływa 29 lutego 2016 r.

Kwalifikacja kandydatów do drugiego etapu następuje wyłącznie na podstawie wypełnionego formularza, jej wyniki zostają przesłane zainteresowanym w ciągu dwóch tygodni. Komisja zastrzega sobie, w szczególnych wypadkach, prawo wglądu do prac pisemnych już w trakcie trwania pierwszego etapu.

UWAGA: wypełniony formularz oraz praca pisemna będą podstawą do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w etapie drugim. Przedmiot rozmowy w etapie ustnym nie zawsze będzie zatem identyczny z przewidywaną dziedziną studiów w Collegium. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest przede wszystkim sprawdzenie predyspozycji i motywacji kandydata do studiów w Collegium.

II. W drugim etapie, planowanym na kwiecień, rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadza komisja rekrutacyjna złożona ze specjalisty z zakresu dyscypliny, do której należy praca pisemna nadesłana przez kandydata, sekretarza Rady Naukowej CI (pełniącego funkcję przewodniczącego komisji) oraz przedstawicieli Zarządu CI. Po odbyciu wszystkich rozmów kwalifikacyjnych komisja w ciągu tygodnia ustala listę najlepszych kandydatów, którzy staną się członkami Collegium. Decyzje komisji są nieodwołalne.

W maju odbywa się uroczystość immatrykulacji nowych studentów CI. Następnie będą mogli oni uczestniczyć w wiosennym obozie naukowym Collegium i rozpocząć współpracę z tutorem. Pierwszy rok akademicki studiów w Collegium dla nowo-przyjętych rozpocznie się z początkiem października.

Informacje pochodzą ze strony:http://ci.edu.pl/pl/zasady-rekrutacji

Kontakt

Stowarzyszenie Naukowe Collegium Invisibile
ul. Krakowskie Przedmieście 3
00-097 Warszawa

rekrutacja@ci.edu.pl
www.rekrutacja.ci.edu.pl/formularz.php