Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci43
 • absolwenci42
 • doktoranci8
 • naukowcy7
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie12
 • artystyczne16
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie43
 • łódzkie2
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa2
 • firma7
 • instytucja rządowa11
 • samorząd20
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Rekonstrukcja i archiwizacja genealogii rodzin zamieszkujących wsie Górnego Śląska – V edycja

organizator:

Górnośląski Park Etnograficzny

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.05.2022
termin rozstrzygnięcia: 30.06.2022

Rekonstrukcja i archiwizacja genealogii rodzin zamieszkujących wsie Górnego Śląska – V edycja

Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny ogłasza V edycję konkursu na realizację zadania pod nazwą „Rekonstrukcja i archiwizacja genealogii rodzin zamieszkujących wsie Górnego Śląska”.

“Chłopi, pomimo że stanowili w przeszłości najliczniejszą warstwę społeczną, nie doczekali się dotąd zbyt wielu opracowań genealogicznych. Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” w ramach swojego programu badawczego stara się zachęcić osoby zajmujące się genealogią do publikowania artykułów i monografii poświęconych pochodzeniu i historii rodzin chłopskich wraz z przestawieniem realiów społeczno-gospodarczych, w których żyli” – mówi dr Agnieszka Przybyła Dumin, kierownik Działu Nauki MGPE.

Konkurs adresowany jest do:

 • absolwentów i studentów: historii, etnografii, kulturoznawstwa, socjologii, filologii polskiej i kierunków pokrewnych
 • członków stowarzyszeń ukierunkowanych na badania historyczne, genealogiczne i kulturoznawcze, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu badań genealogicznych.

Praca konkursowa powinna składać się z następujących elementów:

 1. charakterystyki wytypowanej rodziny wraz z informacją o dostępności dokumentów archiwalnych,
 2. harmonogramu planowanych czynności, z tym, że projekt powinien zostać zrealizowany w pół roku w przypadku, gdy jego efektem będzie opracowanie artykułu (objętość minimum 0,5 arkusza wydawniczego), oraz półtora roku, gdy efektem stanie się monografia (objętość minimum 6 arkuszy wydawniczych). W uzasadnionych przypadkach termin może ulec przedłużeniu o 3 miesiące,
 3. kwestionariusza badawczego,
 4. konspektu publikacji wraz z proponowaną bibliografią,
 5. kalkulacji kosztów realizacji zadania.

Zgłoszenia należy składać w siedzibie Organizatora w zaklejonych kopertach z dopiskiem Konkurs pn. „Rekonstrukcja i archiwizacja genealogii rodzin zamieszkujących wsie Górnego Śląska” od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w terminie do dnia 31 maja 2022 roku.

“Nagrodą w Konkursie jest zaproszenie do negocjacji w sprawie zawarcia umowy o przeprowadzenie badań i opracowanie ich wyników w postaci artykułu lub monografii, na podstawie której Muzeum pokryje koszty kwalifikowane niezbędnych działań (koszty pozyskania dokumentów, przejazdów, honoraria itp.) oraz opublikuje artykuł lub monografię, które zyskają pozytywne recenzje, odpowiednio w Roczniku Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” lub w serii wydawniczej Monografie i Materiały MGPE” dodaje dr Przybyła – Dumin.

Informacje o konkursie pochodzą ze strony: muzeumgpe-chorzow.pl

W naszej bazie znajdziecie też inne konkursy!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Górnośląski Park Etnograficzny
Parkowa 25
41-500 Chorzów
tel. +48 32 241 07 18
sekretariat@muzeumgpe-chorzow.pl
muzeumgpe-chorzow.pl