Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci81
 • absolwenci81
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni36
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne26
 • naukowe47
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie80
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa16
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Regionalny konkurs fotografii przyrodniczej "Natura 2000 – moc wartości dla przyszłości"

organizator:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 12.08.2011

Regionalny konkurs fotografii przyrodniczej "Natura 2000 – moc wartości dla przyszłości"

Tematem konkursu jest fotografia przyrodnicza wykonana na obszarach natura 2000 znajdujących się w województwie śląskim. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, które znajdują się na terenie województwa śląskiego. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. Każda osoba biorąca udział w konkursie może nadesłać do 3 fotografii. Fotografie muszą być wykonane samodzielnie, nie mogą to być prace, które były już nagradzane lub publikowane. Fotografie należy dostarczyć w postaci elektronicznej w formacie JPG lub TIF na płycie CD lub DVD. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie Karty zgłoszenia na regionalny konkurs fotografii przyrodniczej „Natura 2000 – moc wartości dla przyszłości”. Karta zgłoszenia musi być nadesłana w jednej kopercie ze zdjęciami.

Uczestnik konkursu ma obowiązek złożyć oświadczenie wraz ze zgodą na podanie swoich danych osobowych w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz fotografii na stronie internetowej Organizatora oraz w publikacjach wydawanych przez Organizatora. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie.

Fotografie należy przesłać pocztą na adres:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
ul. Powstańców 41a
40-024 Katowice

z dopiskiem: Konkurs Fotograficzny.

Każde zdjęcie biorące udział w konkursie musi być opisane w następujący sposób:

 • tytuł fotografii
 • imię i nazwisko autora
 • nazwa obszaru Natura 2000, w którego obrębie wykonano zdjęcie
 • krótki opis zdjęcia (max. 5 zdań)
 • data wykonania zdjęcia

Opis fotografii należy sporządzić w postaci pliku tekstowego, odrębnie dla każdego zdjęcia i dostarczyć wraz ze zdjęciem na płycie CD lub DVD.

Fotografie przeglądane będą na bieżąco. Końcowy termin składania prac upływa 12 sierpnia 2011 r. We wrześniu 2011 r. Jury wyłoni zwycięzcę spośród wszystkich nadesłanych prac oraz przyzna wyróżnienia za najciekawsze zdjęcia pochodzące z danych obszarów Natura 2000.

Jury zastrzega sobie prawo nie przyznania wyróżnienia za zdjęcia z danego obszaru w przypadku, gdy nie zostaną przysłane z tego obszaru żadne prace lub gdy przysłane zdjęcia nie będą na to zasługiwały.

Prace będzie oceniało powołane przez Organizatora konkursu Jury, które wyłoni laureatów. Przewiduje się przyznanie:

 • I, II i III Nagrody
 • wyróżnień

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora.

Przesłane prace, przy zachowaniu praw autorskich, przechodzą na własność Organizatora. organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacenia honorariów autorskich.

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji fotografii konkursowych w celach informacyjno-promocyjnych w prasie, na stronach internetowych Organizatora, w prezentacjach multimedialnych oraz w wydawnictwach informacyjno-promocyjnych RDOŚ o sieci Natura 2000 w województwie śląskim.

Prawa autorskie do fotografii, które będą wykorzystywane do promocji sieci Natura 2000, pozostają własnością ich autorów. Z tego tytułu Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej, a w razie skierowania przeciwko Organizatorowi roszczenia przez osobę trzecią ze względu na naruszenie jej praw autorskich, uczestnik konkursu zobowiązuje się ponosić cywilno-prawną odpowiedzialność z tytułu wad prawnych wykonanych fotografii.

Informacje pochodzą ze strony www.katowice.rdos.gov.pl

Kontakt

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
ul. Powstańców 41a
40-024 Katowice
tel.: (32) 207 78 01

www.katowice.rdos.gov.pl