Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie15
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Recykling w obiektywie – konkurs fotograficzny

organizator:

Abrys Sp. z o.o.

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2011

Recykling w obiektywie – konkurs fotograficzny

Celem konkursu jest zainteresowanie twórców i odbiorców fotografii tematyką recyklingu, poszukiwanie i promocja nowego spojrzenia na tę tematykę. Zwrócenie uwagi na różne aspekty tego zagadnienia oraz indywidualnego zrozumienia pojęcia recyklingu.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie fotografii obrazującej powyższe pojęcie recyklingu.

Miesięcznik „Recykling” organizuje ogólnopolski konkurs fotograficzny „Recykling w obiektywie” w którym oceniane będą zdjęcia osób, które nie prowadzą działalności związanej z fotografią. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich zajmujących się fotografią amatorsko.

W konkursie nadsyłane zdjęcia powinny dotyczyć recyklingu w trzech kategoriach:

 • recykling z przymrużeniem oka – kategoria ta ma na celu pokazanie z czym kojarzy się recykling. Zdjęcie powinno pokazywać dowolny przekaz, ideę autora, która może ukazywać recykling w sposób zabawny lub zupełnie nietypowy, dotąd nie znany
 • recykling jako styl życia – pokazanie recyklingu jako możliwości wyboru stylu życia, prace mają pokazywać wpływ recyklingu na życie człowieka, w jakich dziedzinach jest on powszechny W jakich dziedzinach życia może zostać jeszcze zastosowany? W szczególności oceniany będzie oryginalny pomysł na zdjęcie
 • recykling odpadów – kategoria, która dotyczy recyklingu jako jednej z metod ochrony środowiska. Zadaniem uczestnika jest przekazanie życia odpadu (m.in. takich jak: kartoniki, plastik, szkło, aluminium) jako rzeczy ponownie wykorzystywanej. Zostawiamy pełną dowolność przekazu

W konkursie wyłaniane jest także Najlepsze Zdjęcie Konkursu zostanie uznana fotografia, która w ocenie jury będzie posiadać najwyższą wartość informacyjną, merytoryczną i techniczną oraz artystyczną.

Fotografie na konkurs przyjmuje redakcja miesięcznika „Recykling” do dnia 30 września 2011 roku. Zdjęcia przesyłane do redakcji nie mogą być wcześniej publikowane. Jedyna dopuszczalna forma wcześniejszej publikacji zdjęć to prywatna internetowa galeria autora, pod warunkiem, że zdjęcie nigdy nie zostało wykorzystane zarówno do celów komercyjnych jak i niekomercyjnych, w szczególności wystaw i konkursów.

Maksymalnie do konkursu można zgłosić trzy pojedyncze fotografie jednego autora (zgłaszający sam decyduje, w jakich kategoriach zgłasza prace i ile, ale suma wszystkich nadesłanych zdjęć pojedynczych przez jednego autora nie może przekroczyć trzech).

Wymogi dotyczące wszystkich zdjęć są następujące:

 • wszystkie fotografie zgłaszane na konkurs przyjmowane będą wyłącznie w wersji cyfrowej
 • rozdzielczość: 300 dpi
 • zdjęcia powinny mieć maksymalną jakość (bez kompresji) i rozmiar minimum 4 milionów pikseli (należy pomnożyć szerokość i wysokość zdjęcia w pikselach, np. zdjęcie o rozmiarze 2500 x 1655 pikseli ma 4 162 500 pikseli, czyli 4,1 miliona pikseli). Wielkość pojedynczego pliku nie może przekroczyć 10 MB
 • RGB lub grayscale
 • dopuszczalne formaty: TIF z kompresją LZW lub JPG z maksymalną jakością (bez kompresji)
 • Organizator oczekuje zdjęć kolorowych, czarno białych, panoramicznych, pejzaży, dużych zbliżeń, innych. Dopuszczone są zdjęcia wykonane dowolnym aparatem fotograficznym, poddane jedynie lekkiej modyfikacji polegającej na korektach barw, korekcie kontrastu, nasycenia czy ostrości, dokonywane w całym obszarze fotografii lub w całym kadrze, a nie na wycinkach lub fragmentach zdjęcia. Zmiany w powyższym dopuszczalnym zakresie dotyczą zarówno wywoływania plików RAW/CR/DNG jak i modyfikacji pliku wyjściowego z aparatu – JPG. Ingerencja miejscowa lub punktowa dyskwalifikuje zdjęcie.

Zasady nazywania zgłaszanych zdjęć:

– każde zgłoszone na konkurs zdjęcie musi mieć własną nazwę, składającą się z ośmiu znaków – przy czym pierwszym znakiem musi być duża litera symbolizująca kategorię, do której zdjęcie zostaje zgłoszone, a następnie siedem znaków może stanowić dowolną kombinację liter i cyf
– jako pierwszą literę nazwy zdjęcia pojedynczego należy więc wstawić stosownie:

 • P – recykling z przymrużeniem oka
 • S – recykling jako styl życia
 • O – recykling jako odpad

Oprócz nazwy zdjęcie nie może zawierać żadnych danych identyfikujących. Zdjęcia przygotowane na konkurs należy przesyłać na recyklingwobiektywie@abrys.pl do godz. 24:00 do dnia 30 września 2011 roku.

W prazie problemów technicznych z przesłaniem zdjęć redakcja „Recykling” zapewnia pomoc dyżurnego administratora pod adresem recyklingwobiektywie@abrys.pl. W razie problemów technicznych z przesłaniem zdjęcia redakcja „Recykling” zapewnia pomoc dyżurnego administratora pod adresem recyklingwobiektywie@abrys.pl. Ponadto na wszelkie pytania związane z regulaminem, a nie dotyczące spraw technicznych, odpowiada redakcja „Recyklingu” pod numerem (61) 655 81 83 – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Zdjęcia niespełniające powyższych wymagań zostaną zdyskwalifikowane.

W ramach zgłoszenia do wysłanych fotografii należy uzupełnić kartę zgłoszenia. kartę zgłoszenia należy podesłać wraz ze zdjęciami w wersji elektronicznej recyklingwobiektywie@abrys.pl (dokument word, skan), faxem (61) 655 81 01 lub pocztą – ul. Daleka 33, 60-124 Poznań – z dopiskiem konkurs „Recykling w obiektywie”.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Forum Recyklingu na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska Poleko 2011.

Wynikiem przeprowadzonego konkursu będzie organizacja wernisażu i/lub wystawy pokonkursowej w czasie trwania Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO 2011 dwunastu najlepszych zdjęć.  O szczegółach powyższych wydarzeń poinformuje Organizator do dnia 1 września 2011 r.

W konkursie przyznawana jest nagroda główna za Najlepsze Zdjęcie Konkursu oraz nagrody w trzech kategoriach. Ponadto w konkursie przyznawana jest nagroda specjalna od firmy Rekarton za najlepsze zdjęcie przedstawiające recykling kartoników.

Autor Najlepszego Zdjęcia Konkursu otrzyma nagrodę w postaci:

 • urządzenia wielofunkcyjnego HP Photosmart Ink Advantage – sponsorem urządzenia jest firma HP
 • nagrody specjalnej od miesięcznika „Recykling” w postaci publikacji zdjęcia na okładce listopadowego numeru miesięcznika

Autorzy zwycięskich zdjęć w kategoriach „Recykling z przymrużeniem oka”, „Recykling jako styl życia”, „Recykling odpadów” otrzymają nagrody w postaci:

 • Urządzenia wielofunkcyjnego HP Photosmart Ink Advantage – sponsorem urządzenia jest firma HP

Informacje pochodzą ze strony www.recyklingwobiektywie.pl

Kontakt

Abrys Sp. z o.o.
ul. Daleka 33
60-124 Poznań
tel.: (61) 655 81 83
recyklingwobiektywie@abrys.pl
www.recyklingwobiektywie.pl