Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe2
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Recepta dla Ziemi – konkurs plastyczny

organizator:

Przedszkole 124

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 22.12.2009

Recepta dla Ziemi – konkurs plastyczny

Cel konkursu:
– podniesienie świadomości ekologicznej najmłodszego pokolenia,
– propagowanie właściwych postaw ekologicznych oraz ekologicznego stylu życia;
– rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5-6 letnich
Technika wykonania prac dowolna, format plakatu – A-2 ( 42cm x 59,5 cm), ilość prac z placówki – maksymalnie 4.

Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez przesłanie podpisanego przez Dyrektora placówki formularza zgłoszeniowego:

– pocztą na adres organizatora – Przedszkole 124, ul. Dzielna 15b, Warszawa 01-029
– faxem: 022 636 98 94
– lub osobiste dostarczenie do Przedszkola 124, ul. Dzielna 15 b

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 22 grudnia 2009 r.

Termin nadsyłania plakatów – do 22.03.2010 (decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora – Przedszkole 124, 01-029 Warszawa, ul. Dzielna 15b, z dopiskiem „Recepta dla Ziemi”

Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą: tytuł pracy, imię i nazwisko autora lub autorów pracy, wiek dzieci, adres placówki, numer telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego wykonana
została praca.
Prace pozostają do dyspozycji organizatorów; organizator zastrzega sobie prawo opracowania i publikacji prac według własnego uznania.
Nadesłane prace będą oceniane przez niezależne jury powołane przez organizatora konkursu, które wyłoni laureatów.
Decyzja jury o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna.
W konkursie zostaną przyznane nagrody oraz wyróżnienia dla autorów najciekawszych prac, wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.
Organizator nie bierze udziału w konkursie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.04.2010 – Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora www.przedszkole124.blizej.info oraz na stronie czasopisma Bliżej Przedszkola, zwycięskie i wyróżnione przedszkola zostanąmpowiadomione telefonicznie lub e-mailem
Wręczenie nagród nastąpi 22.04.2010 podczas „Pikniku ekologicznego” zorganizowanego w siedzibie organizatora, połączonego z uroczystym wernisażem otwierającym wystawę po konkursową, na który zostanie zaproszona zwycięska grupa przedszkolaków, oraz przedstawiciele nagrodzonych i wyróżnionych placówek. W programie „Pikniku ekologicznego” przewidujemy teatrzyk w wykonaniu dzieci z Przedszkola 124 oraz wspólne zabawy.

Informacje pochodzą ze strony nowa.blizejprzedszkola.pl

Kontakt

Przedszkole 124
ul. Dzielna 15b
01-029 Warszawa
(022) 838 36 34