Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Racjonalna Gospodarka Odpadami" – Konkurs dla dziennikarzy i studentów

organizator:

Ministerstwo Środowiska

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.05.2010

"Racjonalna Gospodarka Odpadami" – Konkurs dla dziennikarzy i studentów

„Racjonalna Gospodarka Odpadami” – Konkurs dla dziennikarzy i studentów

Biuro Prasowe Ministerstwa Środowiska zaprasza dziennikarzy telewizyjnych, radiowych, piszących w prasie i w internecie do udziału w konkursie dotyczącym tematyki racjonalnego gospodarowania odpadami. W konkursie mogą wziąć udział dziennikarze, którzy od 1 grudnia 2009 r. do 30 kwietnia opublikują utwory dotyczące gospodarki odpadami w Polsce.

Tematem Konkursu jest idea gospodarowania odpadami w jej teoretycznych i praktycznych aspektach, na poziomie rozwiązań ogólnych, systemowych i praktycznych. W ramach tego tematu, konkurs obejmuje zagadnienia:
1) gospodarki odpadami – w aspekcie ogólnym;
2) współpracy samorządów z administracją rządową w dziedzinie gospodarowania
odpadami;
3) Krajowego planu gospodarki odpadami 2010, który stanowi integralną część Polityki Ekologicznej Państwa;
4) współpracy między urzędami organów administracji publicznej różnych szczebli w
dziedzinie gospodarowania odpadami;
5) ustawy o bateriach i akumulatorach;
6) ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
7) ustawy o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi;
8) ustawy o odpadach;
9) ustawa o pojazdach wycofanych z eksploatacji;
10) edukacji ekologicznej w zakresie gospodarowania odpadami;
11) realizowania przez Polskę obowiązków wynikających z prawa Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami.

Przedmiotem zgłoszenia do Konkursu mogą być utwory, których treść jest zgodna
z tematyką konkursu, mające formę:
1) materiału telewizyjnego;
2) audycji radiowej;
3) publikacji prasowej (w tym utwory publikowane w sieci „Internet”).
Dziennikarzom uczestniczącym w Konkursie mogą zostać przyznane nagrody w następujących kategoriach:
1) „Prasa”;
2) „Radio”;
3) „Telewizja”.

W każdej kategorii komisja konkursowa przyznaje nagrody:
1) pierwszą – laptop oraz bon pieniężny o wartości 3,4 tys. złotych;
2) drugą – aparat fotograficzny oraz bon pieniężny o wartości 3,4 tys. złotych;
3) trzecią – bon pieniężny o wartości 3,4 tys. Złotych

Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie oraz prace konkursowe należy przesłać, na koszt własny, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs dla dziennikarzy”, w terminie do dnia 15 maja 2010  roku na adres:
Ministerstwo Środowiska
Biuro Prasowe
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
z dopiskiem na kopercie – „Konkurs dla dziennikarzy”.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie ministerstwa.

Informacje pochodzą ze strony www.mos.gov.pl

Kontakt

Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
tel. (022) 57 92 219
biuro.prasowe@mos.gov.pl
www.mos.gov.pl