Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci80
 • absolwenci79
 • doktoranci18
 • naukowcy17
 • inni38
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne1
 • artystyczne29
 • naukowe48
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe9
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa5
 • firma14
 • instytucja rządowa16
 • samorząd32
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Qrs na sąsiada" – konkurs fotograficzny

organizator:

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.06.2010

"Qrs na sąsiada" – konkurs fotograficzny

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac fotograficznych. Konkurs ma zasięg ogólnopolski, a udział w nim ma charakter bezpłatny. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, zamieszkałe w Polsce, które do dnia 1 czerwca 2010 roku zgłoszą się do uczestnictwa w Konkursie.

W celu zgłoszenia się do Konkursu należy wykonać następujące czynności:

 • Wykonać wspólnie ze środowiskiem sąsiedzkim pracę fotograficzną, przedstawiającą literę Q oraz sąsiadów.
 • Załączyć informacje o Uczestniku. Informacje Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi wraz z pracą fotograficzną w formie pisemnej na kartce papieru lub w formie elektronicznej na innym nośniku w pliku tekstowym „Word” umożliwiającym ich odczyt przez Organizatora oraz powinny zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail, numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy)
 • Dostarczyć pracę fotograficzną w plikach w formacie .jpg, .pdf, .tiff w rozdzielczości min 300 dpi w poziomie na adres agnieszkam@cal.org.pl

Komisja dokona wyboru zwycięzców w oparciu o następujące kryteria:

 • oryginalność projektu w warstwie treściowej i formalnej,
 • zaangażowanie sąsiedzkie.

Komisja rozpocznie ocenę prac począwszy od 2 czerwca 2010 roku i zakończą ją najpóźniej w dniu 10 czerwca 2010 roku w zależności od ilości zgłoszeń. O wyłonieniu zwycięskich prac ich autorzy zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną przez Organizatora.

Nagrody główne zostaną przekazane Uczestnikom osobiście lub drogą pocztową.

Informacje pochodzą ze strony www.inicjatywysasiedzkie.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
ul. Mazowiecka 11/14
00-052 Warszawa
tel.: (22) 828 77 12
karolinak@cal.org.pl
www.inicjatywysasiedzkie.pl